Bilancia roka 2016 (I. časť)

Turbulentný. Poznačený prepadom nákupných cien agrokomodít, mliečnou krízou, stupňujúcim sa tlakom na riešenie nekalých obchodných praktík a jarnými mrazmi. Ale aj dôkazom, že slovenskí poľnohospodári a potravinári vedia aj pri neradostnom stave agropotravinárstva vyrábať zdravé potraviny nezaťažené škandálmi.
 
Prinášame Vám prvú časť bilancie tohto roka z pohľadu zväzov a združení – členov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka
„Rok 2016 bol veľmi náročným rokom. Po kríze v roku 2009 sa museli prvovýrobcovia opäť predierať podobnými problémami. Zároveň riešili dilemu, či zotrvať pri chove dojníc na Slovensku, či má tento sektor pochopenie zo strany štátu a spotrebiteľov alebo či majú chovy zvierat postupne rušiť. Pozitívne vnímame finančnú pomoc zo strany štátu, ktorá mnohých utvrdila v tom, že mlieko treba aj naďalej produkovať, aby Slovensko nebolo  odkázané na jeho dovoz a zároveň aj na dovoz mliečnych výrobkov. Bolo by nešťastím, keby spotrebitelia nemali na výber z domácich výrobkov v tomto segmente.
 
Mimoriadny tlačový brífing k situácii v sektore mlieka v PD Vajnory (13. máj 2016)
 
Veríme, že v roku 2017 dokážeme stabilizovať sektor výroby surového kravského mlieka, že sa nám podarí presvedčiť rezortné ministerstvo o potrebe systémových opatrení a že na Slovensku bude dostatok tých podnikov, v ktorých sa bude mlieko vyrábať aj po roku 2017.“
 
Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie SR
„Rok 2016 nám priniesol jednu zaujímavú skúsenosť. Zistili sme, že nevieme bojovať proti mrazom, a preto sme začali hľadať rôzne riešenia tohto problému. Dnes už máme viac informácií o možnostiach na protimrazovú ochranu a vieme, že sa tomuto problému musíme ďalej hlbšie venovať, aby sme v budúcnosti dokázali zachrániť čo najviac úrody.
 
Marián Varga
 
Do ďalšieho obdobia budeme apelovať na zmenu legislatívy, aby bola v prospech producentov. Potrebujeme, aby nám kontrolné orgány a úradníci viac pomáhali a neschvaľovali nezmyselné smernice a pravidlá. Rovnako je dôležité, aby sa chemické prípravky, ktoré sú platné v západnej Európe, mohli využívať aj u nás. Potrebujeme porovnateľné podmienky s okolitými krajinami, len vtedy dokážu naši producenti konkurovať aj ostatným.“
 
Bohumír Sabo, výkonný riaditeľ Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov
„Aj tento rok sme dokázali bezproblémovo zásobovať do obchodov kvalitné, čerstvé pekárenské výrobky bez akýchkoľvek káuz týkajúcich sa zdravotnej bezpečnosti. Získali sme jednoznačné stanovisko zdravotníkov k úlohe chleba vo výžive obyvateľstva, podľa ktorého sú obilniny nezastupiteľným kľúčom k zdravej výžive.
 
Bohumír Sabo
 
Ako veľké negatívum vidíme dlhodobo nízky záujem o našu profesiu v strednom odbornom školstve a s tým spojený výrazný nedostatok kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov. Negatívne vnímame aj nerovnováhu v obchodných vzťahoch s predajcami našich výrobkov s negatívnym dopadom na ekonomiku celého odboru. Veľmi nás mrzia aj dezinformácie  o zdravotnom riziku konzumácie obilnín a chleba v prostriedkoch masovej komunikácie.
 
Aj v ďalšom roku musíme zlepšovať propagáciu našej práce, aby sme do odvetvia prilákali hlavne mladých ľudí. Rovnako chceme pokračovať v úsilí o zvýšenie odbytových cien našich výrobkov dodávaných do obchodných reťazcov a v neposlednom rade aj zvyšovať kvalitu základných surovín s cieľom obmedziť používanie prídavných látok pri výrobe chleba a pečiva.“

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce