Agromechatronik – výzva pre mladých

Priam chronický nedostatok kvalifikovaných mladých ľudí je dlhodobou starošťou slovenského agropotravinárskeho sektora. Ak porovnáme rok 1995 a 2014, tak pokles zamestnanosti v odvetví dosiahol 73%, s čím automaticky súvisí vyľudňovanie vidieka. Podľa Eurostatu v agropotravinárskom sektore ešte v roku 1995 pracovalo 203tisíc zamestnancov, v roku 2014 už len 53tisíc ľudí.
 
 
V roku 2005 sa zvýšil priemerný vek zamestnancov v poľnohospodárstve na 44 rokov a v roku 2014 už dosiahol priemerný vek 46,6 rokov u žien a 46,8 rokov u mužov. Starne hlavne mužská populácia. Znížil sa podiel mladých pracovníkov do 34 rokov a stagnoval podiel pracovníkov do 39 rokov.
 
V posledných rokoch, a to aj vplyvom nových technológií a poľnohospodárskej techniky, ktoré prenikajú aj do tohto odvetvia, sa dopyt po mladých odborníkoch podstatne viac zvýšil.
 
Aj preto Združenie AGRION v spolupráci s troma strednými odbornými školami v Pruskom, Rimavskej Sobote a Moldave nad Bodvou pripravili experimentálny študijný odbor agromechatronik, ktorý sa rozbieha od budúceho školského roka práve na týchto troch školách.
 
Predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Maxon na tlačovej besede 22. februára priamo v Pruskom uviedol, že je nevyhnutné, aby najmodernejšiu poľnohospodársku techniku, ktorou dnes disponujú poľnohospodárske podniky, obsluhovali vysokokvalifikovaní ľudia. „Dnes má priemerný traktor minimálne jeden počítač, ak má nejaké prívesné zariadenie, počítačov tam je viac. Doteraz si to vždy riešili prevádzkovatelia s predajcami techniky. To, že sa do problematiky zaangažovalo združenie Agrion je signál, že aj oni potrebujú kvalifikovaných odborníkov a že si nevystačia so servisnými technikmi, ktorých majú,“ dodal M. Maxon. 
 
zľava Jana Holéciová, Miroslav Maxon, Peter Ježo, Janka Fedorová
 
Od experimentálneho študijného odboru agromechatronik si školy a zamestnávatelia sľubujú veľa. Ide totiž o jednu z najžiadanejších pozícií, ktorá v poľnohospodárskych podnikoch nie je obsadená. Zvládnuť údržbu, servis, opravu či predaj najmodernejších traktorov si už dnes vyžaduje úplne iné vedomosti, aké získavajú alebo aj získali študenti stredných odborných škôl.
 
Riaditeľka SOŠ Pruské Janka Fedorová uviedla, že odbor agromechatronik je zameraný na prípravu žiakov a profiláciu v oblasti pôdohospodárstva. „To čo sme vyučovali v minulosti, už nie je postačujúce pre zamestnávateľov, pretože v poľnohospodárskej praxi je nutné v maximálnej miere pracovať s informačnými technológiami, počítačmi, so softvérovými programami. To všetko sa budú učiť žiaci v rámci teoretického vyučovania. V rámci praktickej prípravy si na konkrétnych strojoch overia teoretické vedomosti,“ naznačila riaditeľka školy.  
 
 
Konkrétne skúsenosti priblížil novinárom predseda PD Mestečko Peter Ježo. V podniku im chýbajú napríklad traktoristi, opravári, ošetrovatelia, dojičky, ale aj ľudia v nepoľnohospodárskych profesiách, keďže družstvo sa zameriava aj na pridruženú výrobu. „Poľnohospodárstvo musíme ukázať v inom svetle a odprezentovať tú atraktívnosť poľnohospodárskych profesií. Dnes si napríklad ľudia myslia, že dojičky chodia s kanvicou po maštali. Nie, dnes je v 'dojárni' počítač, ktorý zosníme dojnicu a my o nej vieme všetko. Je to skutočne iná práca ako 20 až 30 rokov dozadu,“ zdôraznil predseda.
 
„Ľudia musia stratiť pocit, že traktoristi sú ľudia, ktorí sú od rána do večera zamastení od oleja. Dnes máme traktoristov, ktorí sa vo svojom stroji prezúvajú. Našou úlohou je motivovať ľudí, aby sa prišli pozrieť, s akou technikou sa pracuje. Je veľký kvalitatívny rozdiel medzi prácou na poli, v prírode s modernou technikou a prácou za výrobným pásom. Tá naša práca je omnoho inšpirujúcejšia,“ M. Maxon.
 
Školy preto v spolupráci so zamestnávateľmi spustili intenzívny nábor v základných školách. Podľa prehľadu zo školského výpočtového strediska je na odbor agromechatronik v Strednej odbornej škole Pruské zatiaľ prihlásených 8 žiakov. Pôjde o dennú formu štúdia počas štyroch rokov.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce