Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020, realita verzus plán

Agrosektor je v zlom stave. Trend vývoja agrosektora je v príkrom rozpore s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 schválený vládou 03.07.2013, v ktorom sa s jedným cieľov deklaruje okrem pozitívneho vývoja agrosektora do roku 2020, aj dosiahnutie cieľa 80 % potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. Aby sme upozornili zodpovedné orgány štátnej moci, budeme publikovať sériu článkov a porovnávať realitu a plány deklarované v Koncepcií.
 
 
V Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 až 2020 vláda považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúrach ekonomiky. Vývoj sektora tomu nenasvedčuje. Je to možné dokumentovať hlavne na zastúpení slovenských agropotravinárskych výrobkov v maloobchodných predajniach, ktoré dlhodobo stagnuje na úrovni 40 % a neustále klesajúce saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami, ktoré za rok 2017 prekročí mínusovú hodnotu 1,3 mld. €.
 
Tento vývoj je v rozpore s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 schválený vládou 03.07.2013, v ktorom sa deklaruje okrem pozitívneho vývoja agrosektora do roku 2020, aj dosiahnutie cieľa  80 % potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.
 
Začíname porovnaním plnenia cieľov koncepcie porovnaním plánovaného a reálneho rastu počtu ošípaných v SR vrátane stavu prasníc.
 
Podľa „Koncepcie“ sa zvýšením počtu prasníc na 70 000 ks so zvýšením miery ich reprodukčnej úžitkovosti na úroveň 20-21 odstavčiat na 1 prasnicu mala zabezpečiť produkcia jatočných ošípaných v celkovom počte 1 425 900 ks. Takýto cieľ by predstavoval zvýšenie produkcie jatočných ošípaných o 845 500 ks a prasníc o 32 600.
 
Graf č. 1: Vývoj reálneho a plánovaného stavu ošípaných, Zdroj: VÚEPP
Graf č. 2 Vývoj reálneho a plánovaného stavu prasníc, Zdroj: VÚEPP
 
Vývoj v uvedených grafoch je v rozpore so stanovenou prognózou vývoja počtu ošípaných a prasníc v Koncepcii a je nereálne, aby bol cieľ dosiahnutý. Na rok 2017 bol v Koncepcii plán  počtu ošípaných 1 014 600 ks a prasníc v počte 63 400 ks. Podľa údajov z VÚEPP stav ošípaných k 30.09.2017 bol 626 865 ks a stav prasníc 36 506 ks (Graf č. 1 a 2).
 
Článok bol uverejnený 14. marca 2018 v Roľníckych novinách 
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN