Predseda najväčšej samosprávy v Bruseli ako člen konzorcia

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pokračuje v presadzovaní požiadaviek poľnohospodárov nielen doma, ale aj tam, kde sa o politike rozhoduje, teda v Bruseli na pôde európskych inštitúcií. V marci sa uskutočnilo už tretie stretnutie v tomto roku. Program dvojdňových rokovaní bol náročný, ale priniesol nové informácie.
 
 
Viacročný finančný rámec
 
Správne načasovanie stretnutí v Bruseli je veľmi dôležité. Členovia konzorcia sa tentokrát zamerali na financovanie politiky po roku 2020, zdôrazňovanie nielen požiadaviek, ale aj konkrétne uvádzanie príkladov, aký bude mať vplyv nastavenie politiky na poľnohospodárov na Slovensku a v Čechách pri rôznych scenároch.
 
Dôležité stretnutie bolo na pôde eurokomisára zodpovedného za rozpočet a ľudské zdroje.  Thibaut Kleiner, zástupca riaditeľa kabinetu eurokomisára  G. Oettingera, si pozorne vypočul návrhy, dôvody a požiadavky Slovákov a Čechov. Zdôraznil, že oznámenie o rozpočte bude zverejnené 2. mája, pričom v súčasnosti EÚ čelí dvom veľkým výzvam, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ. Ide o Brexit, kde je ročná strata 60 mld. EUR v rozpočte, druhým sú výzvy ako ochrana vonkajších hraníc, boj proti terorizmu, migrácia, EÚ dimenzie, ale j požiadavky na zvýšené financovanie. Na základe negatívnych skúseností z minulosti, keď bol rozpočet schválený neskôr, lebo neboli dostatočne včas prijaté legislatívne návrhy, sa v tomto období chce Komisia vyhnúť nezrovnalostiam a zlému načasovaniu. Teda do konca roka 2018 by mal byť uzavretý rozpočet na ďalšie rozpočtové obdobie. V súčasnosti sa rozhoduje o tom, aby bola politika jednoduchšia, ale aj aby financie boli poskytnuté tým poľnohospodárom, ktorí ich potrebujú. V súčasnosti je jasné, že bude riešením kombinácia viacerých opatrení, Európa by mala robiť viac pri migrácii, ochrane hraníc, podpore stabilizovať politiky v niektorých tretích krajinách. Kohézna politika a poľnohospodárska politika by mala byť určitým spôsobom finančne  krátená, ale nie je to ešte zrejmé, o aké krátenie pôjde.
 
Stretnutie s podpredsedom Európskej komisie
 
Predseda SPPK Milan Semančík sa spolu s doprovodom stretol s eurokomisárom zodpovedným za energetickú úniu a zároveň podpredsedom Komisie, Marošom Šefčovičom. Eurokomisár ocenil aktivitu poľnohospodárskych samosprávnych organizácií v Bruseli. Zdôraznil, že je nevyhnutné teraz využiť čas, keď sa rokuje o finančnom rámci a keď nie sú ešte uzatvorené všetky oblasti.    
 
Milan Semančík informoval podpredsedu Komisie o podujatiach, ktoré organizovala SPPK na začiatku marca v Bratislave, ako aj o podpise spoločného vyhlásenia  10 krajín počas ostatného rozšíreného zasadnutia krajín V4. Samospráva si je vedomá, že je potrebné hľadať prepojenia medzi krajinami a spájať sily. Maroš Šefčovič odporučil spoluprácu aj so starými členskými krajinami, nielen s novými členskými krajinami.
 
Počas diskusií sa prítomní dozvedeli, že vyšší rozpočet je prijateľný pre Nemecko a Francúzsko, odpor je však zo strany z Holandska, Dánska, Švédska a Rakúska. Všetko je však otvorené. Najbližšie budú zverejnené dokumenty 2. mája, budeme Vás o nich informovať.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce