Sme za sprehľadnenie systému poberania agrodotácií

Predseda vlády SR Peter Pellegrini 23. apríla 2018 uviedol, že chce vytvoriť zoznam všetkých výmer, na ktoré sa platia dotácie. Zoznam by mal byť verejný a mal by prispieť k väčšej verejnej kontrole v tejto oblasti. Rovnako by mal ukázať, akú pridanú hodnotu za dotácie vytvárajú žiadatelia na vidieku a v poľnohospodárstve.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora návrh premiéra víta. Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku totiž dlhodobo upozorňuje na to, aby sa v záujme väčšej transparentnosti v systéme poberania priamych platieb odkryli všetci žiadatelia a aj to, akú majú výmeru, koľko kusov hospodárskych zvierat chovajú a akú majú skladbu rastlinnej výroby.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prostredníctvom svojich 38 regionálnych komôr zbiera od poľnohospodárskych subjektov tzv. informačné listy. Prostredníctvom nich  zisťuje, aký je celkový ekonomický stav poľnohospodárskych firiem. Z informačných listov pozná SPPK základné ekonomické ukazovatele podniku, rozlohu poľnohospodárskej pôdy, zloženie rastlinnej a živočíšnej výroby. Získava tak celkový obraz, ako a na čom po celý rok poľnohospodársky podnik pracuje.
 
„Už v minulosti sme navrhovali rezortnému ministerstvu, aby jednou z podmienok pri získaní priamych platieb bolo povinné poskytnutie informácií prostredníctvom informačných listov. Žiaľ, náš návrh nebol doteraz akceptovaný,“ uviedol predseda SPPK Milan Semančík.
 
 
Verejne prístupný zoznam všetkých žiadateľov o priame platby pomôže nielen sprehľadniť žiadateľov, ale v konečnom dôsledku môže aj stíšiť momentálne veľmi napätú situáciu medzi poľnohospodármi. „Zoznam žiadateľov môže ukázať, kto skutočne na pôde s pomocou dotácií vyrába potraviny a zamestnáva ľudí a kto je len pasívny poberateľ dotácií,“ dodal predseda M. Semančík. 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora apeluje na politikov a verejnosť, aby rozdeľovala poberateľov dotácií nie podľa veľkosti podniku, ale podľa skutočného vzťahu k pôde a produkovaniu hodnôt na vidieku. Je veľmi dôležité uvedomiť si aj pravý zmysel agrodotácií. Poľnohospodári ich majú poberať nie pre vlastné obohatenie a pasivitu na pôde, ale na vykrytie časti ich nákladov, ktoré súvisia s výrobou zdravých potravín.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN