Prvýkrát s novým vedením

Predseda SPPK Emil Macho: „Agropotravinárstvo sa musí stať reálnou, naozaj reálnou prioritou vlády. Súbežne s tým, ako riešime zásadné témy, musíme ťahať všetci vo vnútri samosprávy za jeden povraz.“
 
 
Predseda SPPK Emil Macho v úvode prvej porady s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami a regionálnymi komorami so štatútom zhodnotil všetky zásadné aktivity, ktoré sa uskutočnili od XXXI. VZ SPPK. Ide o riešenie priorít SPPK, ktorými sú najmä zvýšenie financovania agropotravinárskeho odvetvia a budúcnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Je obzvlášť dôležité, aby agropotravinárske komory nepoľavili v intenzívnom lobingu na zahraničnej scéne a do poslednej možnej chvíle presadzovali svoje národné záujmy. Tým najaktuálnejším rokovaním k téme budúcej SPP patrí júlové rokovanie vo Vilniuse /Medzinárodná konferencia SPP po roku 2020 a 3. rozšírené Stretnutie poľnohospodárskych samospráv krajín troch morí/ a júlové oficiálne prijatie predsedu SPPK Emila Macha, ústredného riaditeľa SPPK Jozefa Artima a členov českého Konzorcia u podpredsedu EK pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča a ďalších významných predstaviteľov európskych poľnohospodárskych inštitúcií v Bruseli.
 
„Aj preto sa mi javí ako zásadné členstvo SPPK v organizácii COPA COGECA. Potrebujeme z Bruselu získavať plnohodnotné informácie a správať sa na pôde európskych inštitúcií ako plnohodnotný člen, nie ako krajina EÚ, ktorá v COPA COGECA nemá žiadne zastúpenie. Aj o tejto téme chcem hovoriť s ministerkou pôdohospodárstva“, uviedol predseda E. Macho.
 
Aj s účasťou MPRV SR
 
 
Napätá a aj poslednými udalosťami na domácej scéne vyhrotená situácia v agropotravinárskom sektore podnietila vedenie SPPK, aby na poradu vo Vígľaši prizvalo aj hostí – generálnych riaditeľov sekcií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Slovenského pozemkového fondu. Tí priblížili vedeniu jednotlivých regionálnych komôr to, ako pokračujú s plneným ďalších zásadných tém, ktoré patria medzi priority SPPK.
 
Generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová informovala aj o stave uzatvárania nájomných zmlúv. Podľa nej eviduje fond okolo 12% nájomných zmlúv na poľnohospodársku pôdu, ktoré nie sú v súčasnosti podpísané aj z dôvodu neplnenia si zmluvných vzťahov. Poľnohospodárov vyzvala, aby si plnili svoje záväzky vo vzťahu k štátnym inštitúciám, vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a obciam.
 
 
30 miliónov eur
 
 
Veľkou témou porady bolo vyplácanie sľúbenej štátnej pomoci pre tento rok v objeme 30 miliónov eur. Predseda SPPK Emil Macho prízvukoval, že je to aj zásluha najväčšej agropotravinárskej samosprávy, že pomoc bude navýšená aj o odvod štátu vo forme DPH. „Nikdy nedosiahneme stav, že budeme všetci spokojní. Musíme však vnímať fakt, že sa nám podarilo po dlhých rokovaniach konečne dať na papier, čo budeme v rámci špeciálnej výroby podporovať a s akými finančnými prostriedkami“, dodal E. Macho.
 
Generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Štefan Ryba priblížil prítomným, akým spôsobom sa navrhnutý objem finančných prostriedkov dostane k pestovateľom alebo chovateľom. Peniaze by sa mali začať vyplácať do tohtoročného Agrokomplexu.
 
 
Generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch informoval o stave vyplácania podpôr. Z takmer 19 tisíc žiadateľov nemá PPA vysporiadaných okolo 270 žiadateľov. „V plošných platbách máte vo mne najväčšieho zástancu, ale nie je možné ich zálohovo vyplácať, a to práve kvôli veľkej chybovosti zo strany žiadateľov“, dodal J. Kožuch.
 
O prioritách s ministerkou
 
 
Druhá časť porady vo Vígľaši patrila diskusii Predstavenstva SPPK s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Vedenie komory jej odovzdalo materiál, ktorý hovorí o hlavných prioritách SPPK. Päť zásadných zverejňujeme:
 
V Zákone o štátnom rozpočte pre rok 2019 a ďalej presadiť oprávnenú požiadavku na štátnu pomoc v sume 70 mil. € pre agrárny sektor pre rok 2019 a v ďalších rokoch.
 
Formou zvýhodnených úverov zo strany štátu (prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky) a presunu finančných prostriedkov v rámci OP PRV (prípadne iných operačných programov) finančne podporiť obnovu potravinárskeho sektora.
 
Presadiť prípravu Národnej pozície SR k SPP po roku 2020 v súlade s požiadavkami SPPK.
 
Príprava Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021 až 2027  pre Slovenskú republiku do 31.12.2019 vrátane presadzovania požiadaviek SPPK na zabezpečenie adekvátnej finančnej podpory do spracovania poľnohospodárskej produkcie.
 
Systémovo zabezpečiť príjem poľnohospodára formou riadenia rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy formou refundácie časti poistného pre komerčne poistiteľné riziká a zriadenie tzv. rizikového fondu na riešenie ťažko poistiteľných rizík a katastrofických udalostí.
 
Riešiť vyplácanie zálohových priamych platieb Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce