RPPS rokovala v Dunajskej Strede

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agroptoravinárskom sektore Slovenska: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.
 
Ilustračné foto
 
Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) rokovala 26. júla 2018 v Dunajskej Strede. Hlavnou témou stretnutia členov Rady bolo zvážiť možnosti vyrokovania a prerozdelenia štátnej pomoci pre poľnohospodársky sektor na budúci rok vo výške 70 mil. eur. Okrem tejto podpory bude Rada presadzovať aj vytvorenie špeciálneho programu zvýhodnených úverov pre potravinárov v sume približne 15 mil. eur. Ak sa nepodarí s kompetentnými politikmi získať prísľub na požadovanú sumu podpory zo strany štátu vo výške 70 mil. €  a podporu na rozvoj potravinárskeho sektora, RPPS v septembri nevylučuje aj nátlakové akcie.
 
Ďalším bodom programu bola nominácia člena RPPS do Rady Slovenského pozemkového fondu. SPPK navrhuje nomináciu jedného člena zo svojich vlastných radov, ďalší členovia Rady zvažujú nomináciu ešte jedného zástupcu RPPS.
 
Dôležitou témou tiež ostáva riešenie podpisovania nájomných zmlúv zo strany Slovenského pozemkového pozemkovým fondu. Zástupcovia RPPS sa do konca augusta plánujú stretnúť s generálnou riaditeľkou SPF Adrianou Šklíbovou za účelom zistenia reálneho stavu podpisovania nájomných zmlúv.
 
Prítomní členovia tiež riešili pripomienkovanie Memoranda Slovenskej republiky k Spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie na roky 2021-2027, ktoré obdŕžali z MPRV SR.
 
RPPS si dala za úlohu vypracovať pripomienky k zverejnenému Návrhu Riadneho predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov“ v skrátenom MPK. Je to vlastne národná pozícia k SPP po roku 2020, ktorú prekladá ministerstvo. Pripomienky je nutné zaslať v požadovanom termíne t.j. do pondelka 30. júla 2018.
 
V závere riešili prítomní aj vytvorenie a podmienky tzv. Marketingového a Rizikového fondu. Dôležitou úlohou bude najmä riešenie spôsobu fungovania, podielu samosprávy na riadení a prerozdelenie vynaložených financií a oblastí, ktorých sa fondy budú týkať. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN