Pozvánka na seminár k podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020

Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov
 
TERMÍN KONANIA: 16. Augusta 2018 od 13:00 - 15:30 hod.
 
MIESTO KONANIA: štátny podnik Agroinštitút Nitra,  miestnosť A1
 
LEKTORI: zástupcovia sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR
 
Program:
 
12:30 – 13:00    Prezentácia účastníkov
 
13:00 – 13:10    Privítanie a predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR
 
13:10 – 15:30      Podopatrenie 16.4  PRV SR  2014 – 2020  
 
Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie. Počet účastníkov je limitovaný.
 
Svoju účasť prosím potvrďte zaslaním prihlášky na [email protected], prípadne vyplnením on-line prihlášky do 13.08.2018, 9:00 hod.
 
Kontaktná osoba: Ing. Diana Remeňová, [email protected], Tel. č. +421905 829 988, 037/7336402.
 
V prílohe na stiahnutie nájdete oficiálnu prihlášku.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce