Štartuje VI. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Aj tento rok sa do súťaže môžu zapojiť všetky základné školy na území Slovenskej republiky. Zaregistrovať sa je možné už od 14. septembra do 14. októbra 2018.
 
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 
Počas týždňa HOVORME O JEDLE sú pre základné školy pripravené tieto aktivity:
 
  1. súťažno-vzdelávacia aktivita “HOVORME O JEDLE”
  2. výtvarná súťaž “CHUTNÉ MAĽOVANIE”
  3. literárna súťaž “KÚZLO DOBRÉHO JEDLA”
  4. fotografická súťaž “OČAMI GURMÁNA”
 
Výhercov zaujímavých cien vyhlásime na slávnostnom vyhodnotení dňa 16. novembra 2018 v Bratislave. Minulý rok sa do projektu zapojilo 474 základných škôl. Preto sa už teraz tešíme na súťažné príspevky a vopred ďakujeme všetkým učiteľom základných škôl za aktívny prístup pri vymýšľaní pútavých a poučných aktivít pre žiakov počas týždňa HOVORME O JEDLE.
 
Týždeň HOVORME O JEDLE realizujeme pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ČSOB nadácia a Mliečny Fond, ktorý vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
 
Všetky potrebné informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.opotravinach.sk v sekcii HOVORME O JEDLE.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce