Úprava v súčasnosti platných maximálnych limitov rezíduí pre flonicamid v rozličných koreňových plodinách

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal vedecké stanovisko k úprave v súčasnosti platných maximálnych limitov rezíduí pre flonicamid v rozličných koreňových plodinách.
 
Žiadosť na úpravu v súčasnosti platných hodnôt maximálnych limitov rezíduí aktívnej látky flonicamid v repe obyčajnej cviklovej, mrkvách, zeleri/zelerových koreňoch, chrene, topinamburoch / jeruzalémskych artičokoch, paštrnákoch, petržlenových koreňoch/koreňoch hamburského petržlenu, reďkovkách, kozej brade/haďom more, kvake a okrúhlici bola v súlade s čl. 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 zaslaná radou Agriculture a Horiculture Development Council príslušnému úradu v Spojenom kráľovstve. Dáta zaslané pre podporu žiadosti sa ukázali byť postačujúcimi k vypracovaniu návrhov MRL pre predmetné komodity. Dostupné sú analytické metódy vhodné na kontrolu rezíduí flonicamidu v predmetných plodinách, s validovaným limitom kvantifikácie LOQ = 0,01 mg/kg pre každý analyt a v prípade matríc zvieracích tkanív s LOQ = 0,01 kg/kg pre každý analyt. Na základe výsledkov z hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že krátkodobý a dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z používania flonicamidu, ktoré je v súlade so zaznamenanou poľnohospodárskou praxou, pravdepodobne nepovedie k výskytu rizika pre zdravie spotrebiteľov.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce