Potrebujeme absolventov, ktorí zúročia svoje vedomosti doma na Slovensku

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa dnes oficiálne začal nový akademický rok 2018/2019. Počas slávnostného zahájenia zložila nová rektorka univerzity doc. Klaudia Halászová akademický sľub. V príhovoroch hostí sa najčastejšie skloňovalo prepojenie teórie s praxou.
 
 
Nová rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ubezpečila slávnostné zhromaždenie, že podpora akademického senátu univerzity je pre ňu obrovským záväzkom a motivujúcim faktorom pri ďalšej práci.
 
Počas svojho príhovoru hovorila o skvalitňovaní štúdia aj prostredia univerzity, o požiadavkách, ktoré sú kladené na vyučujúcich a dôležitej spolupráci. „Len vzájomnou spoluprácou dokážeme, že sme univerzita, ktorá prax počúva a aplikuje jej požiadavky. Veda a výskum v komparácii s praxou je to, čo náš rezort určite potrebuje a chceme, aby to bolo jeho aktívnou súčasťou,“ povedala rektorka K. Halászová a vyzvala aj na spoločnú popularizáciu oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka.
 
 
Predseda SPPK Emil Macho v príhovore poďakoval za spoluprácu medzi univerzitou a komorou. Hovoril tiež o veľmi dôležitej mladej krvi, ktorú v súčasnosti potrebuje každé odvetvie, v každom regióne na každej jednej pozícii. Je teda dôležité, aby absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zúročili svoje vedomosti doma na Slovensku. „Zabezpečiť plynulú generačnú výmenu, navyše s úspešnými absolventami vysokej školy, je snom každého jedného podniku, či už hovorím o prvovýrobe alebo spracovateľskom potravinárskom priemysle," podčiarkol predseda najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku. Všetkým študentom tiež poprial veľa motivácie a úspechov.
 
 
Ponúkame vám celý príhovor predsedu SPPK:
 
Vážená pani podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, vážení poslanci NR SR, vážený pán predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážený pán primátor mesta Nitra, vážená pani dekanka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, vážení členovia Slovenskej rektorskej konferencie, akademickej obce, vážené slávnostné zhromaždenie!    
 
Je mi veľkou cťou, že vás tu dnes môžem všetkých pozdraviť z pozície predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Otváranie nového akademického roka 2018/2019 je vždy veľkou udalosťou nielen pre samotných členov akademickej obce a pre študentov, ale v určitom slova zmysle aj pre nás poľnohospodárov a potravinárov. Tento významný deň vnímam ako príležitosť, keď práve počas tohto slávnostného podujatia môžeme ešte viac vyzdvihnúť dôležitosť prepojenia štúdia s praxou.
 
 
Pred slovenským poľnohospodárstvom a potravinárstvom totiž stoja mnohé neľahké výzvy. Potrebujeme zvýšiť konkurencieschopnosť nášho odvetvia minimálne v porovnaní s okolitými krajinami Višehradského regiónu. Zem sa otepľuje a až príliš zaľudňuje – a to je ďalšia globálna výzva pre celý svet, ako pri klimatických zmenách výrazne viditeľných práve v našom odvetví uživiť čoraz väčšie množstvo obyvateľov na tejto planéte. Žijeme v 21.-vom storočí, v časoch, keď technologický pokrok a inovácie sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života a ktoré prenikajú do každej oblasti národného hospodárstva poľnohospodárstvo a potravinárstvo nevynímajúc.
 
Spomenul som len niekoľko obrovských výziev, na ktoré musíme reagovať aj my doma na našom malom Slovensku. Bez správne nastaveného vzdelávacieho systému počnúc materskými končiac vysokými školami a následným celoživotným vzdelávaním aj v oblasti agropotravinárstva do však nepôjde.
 
 
Chcel by som preto práve dnes, počas slávnostného otvorenia nového akademického roka, vyzdvihnúť tu na tomto mieste obrovský prínos, aký už roky ponúka práve Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pre našu krajinu. Potrebujeme absolventov, ktorí porozumejú hlavným výzvam 21.-ho storočia v chlebovom odvetví. Rovnako však potrebujeme aj ľudí, ktorí sa rozhodnú pracovať v oblasti vedy a výskumu.
 
Mnohí z nás, poľnohospodárov a potravinárov, sú priamo zapojení do vzdelávacieho systému. Vyučujú budúcich adeptov v poľnohospodárstve a potravinárstve, čím im odovzdávajú svoje celoživotné skúsenosti a čím potvrdzujú tak dôležitý význam prepojenia škôl a výrobnej praxe.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto oceňuje spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Teší ma, že nová rektorka, doc. Klaudia Halászová, má enormný záujem pokračovať v prepájaní teórie s praxou a že chce využiť potenciál fakúlt SPÚ pre odvetvie. Témy, o ktorých sme spolu začiatkom augusta rokovali, budú podkladom pre vypracovanie memoranda o spolupráci.
 
Ctené slávnostné zhromaždenie!
 
Osobitne by som chcel z tohto miesta pozdraviť všetkých študentov, a to hlavne prvákov, našich budúcich kolegov a zapriať im veľa motivácie v najbližších rokoch. Pre ďalšiu budúcnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva je veľmi dôležité, aby do odvetvia prichádzala práve mladá krv. Ako soľ potrebujeme práve takých mladých ľudí, ktorí úspešne absolvovali vysokoškolské štúdium, ktorí sa pozerajú na budúcnosť chlebového odvetvia už inými očami, ktorí vnímajú jeho skrytý potenciál a správnymi inovatívnymi postupmi by vedeli v budúcnosti prispieť k jeho rozvoju.
 
Dôležité však bude, aby absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zúročili svoje vedomosti doma na Slovensku. Aby ostali pracovať v agropotravinárstve, aby neodišli za inou prácou do zahraničia. Odborníkov správne pripravených do praxe totiž potrebujeme v každom jedno regióne na Slovensku, v každom jednom výrobnom odvetví, na každej jednej pozícii. Zabezpečiť plynulú generačnú výmenu, navyše s úspešnými absolventami vysokej školy, je snom každého jedného podniku, či už hovorím o prvovýrobe či spracovateľskom potravinárskom priemysle.
 
 
Vážené dámy, vážení páni,
 
Na záver by som chcel vedeniu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, jej všetkým pracovníkom a zároveň aj samotným študentom zapriať úspešn

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce