Hodnotenie prenosu vírusu nízkopatogénnej vtáčej chrípky prostredníctvom hydinového mäsa a konzumných vajec

Rýchle kvalitatívne hodnotenie bolo v predloženej vedeckej správe Panelu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat (AHAW) vykonané teoretickou analýzou prenosu nízkopatogénnej vtáčej chrípky (LPAI) prostredníctvom surového hydinového mäsa a surových konzumných vajec.
 
Kombinovaná pravdepodobnosť expozície a následnej infekcie LPAV prostredníctvom surového hydinového mäsa obsahujúceho vírus je zanedbateľná ako pre hydinu z komerčných chovov, tak aj pre ľudí exponovaných prostredníctvom spotreby takejto hydiny. Pre hydinu z domácich chovov, voľne žijúce vtáky a ľudí vystavených LPAI manipuláciou je veľmi nepravdepodobná. Pravdepodobnosť prenosu LPAI od jedinca infikovaného prostredníctvom surového hydinového mäsa obsahujúceho LPAI je pre hydinu z komerčných chovov a ľudí zanedbateľná a pre hydinu z domácich chovov a voľne žijúce vtáky veľmi nepravdepodobná.
Kombinovaná pravdepodobnosť expozície a následnej infekcie LPAI prostredníctvom surových konzumných vajec obsahujúcich vírus je pre hydinu z komerčných chovov a ľudí zanedbateľná a pravdepodobne zanedbateľná pre hydinu z domácich chovov a voľne žijúce vtáky. Pravdepodobnosť prenosu LPAI od jedinca infikovaného prostredníctvom surových konzumných vajec obsahujúcich LPAI je pre hydinu z komerčných chovov a ľudí zanedbateľná a pravdepodobne zanedbateľná pre hydinu z domácich chovov a voľne žijúce vtáky.
Vo všeobecnosti existuje vysoká miera neistoty pri odhadovaní pravdepodobností ohľadom ciest prenosu pre hydinu a voľne žijúce vtáky, a to najmä v dôsledku obmedzeného počtu dostupných štúdií.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce