Verejná konzultácia úradu EFSA k aktívnej látke diflufenican

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)
 
Konzultácia prebieha paralelne aj na stránke ECHA k CLH ECHA website
 
Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zaslané e-mailom na adresu EFSA [email protected]
 
Na podanie pripomienok je potrebné použiť elektronickú šablónu Electronic template
 
Na podané pripomienky nebude braný ohľad ak:
• podanie bude po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve,
• podanie nebude súvisieť s obsahom dokumentu,
• bude obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenia alebo materiály,
• budepodanie súvisiace s politikou alebo s aspektmi riadenia rizika, ktoré je mimo rozsahu činnosti úradu EFSA.
 
Úrad EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré sú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Pripomienky budú ďalej posudzované príslušnou pracovnou skupinou úradu EFSA a v prípade relevantnosti budú brané do úvahy.
 
Termín podania pripomienok – 09.12.2018
 
Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce