Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo

Zhrnutie správy zo zasadnutia
 
Aktuálna situácia na trhu ekologického sektora v EÚ
 
Vo väčšine krajín ekologická výroba narastá (IT, SE, AT, FI, UK, BE), v niektorých musia riešiť klimatické podmienky (sucho v NL, FR) a nedostatok ekologických krmív napr. v DE.
 
Informácia o situácii týkajúcej sa procesu revízie právnych predpisov v oblasti ekologického poľnohospodárstva
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby vstúpi do platnosti 1. januára 2021.
 
Wolfram Dienel (DBV, DE) konkrétnejšie predstavil čl. 28 nariadenia o bezpečnostných opatreniach s cieľom zabrániť prítomnosti nepovolených výrobkov a látok a čl. 29 o opatreniach, ktoré majú byť prijaté v prípade prítomnosti nepovolených výrobkov a látok.
 
Diskusia o hlavných témach týkajúcich sa pravidiel  výroby a kontrol, ktoré by sa mali riešiť vykonávacími a delegovanými aktami  
 
Európska komisia pracuje na vykonávacích a delegovaných aktoch v troch kategóriách. Prvá sa týka pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby, pracovná skupina už prijala svoju pozíciu k pravidlám ekologického chovu hydiny, ďalej sa rokuje o pravidlách chovu ošípaných. Druhá kategória sa bude týkať kontrol, označovania a všeobecných dohovorení, Komisia očakáva pripomienky do februára 2019. Tretia kategória sa bude týkať obchodu s tretími krajinami.
 
Výmena názorov na príklady dobrej praxe poľnohospodárov voči klíme
 
Reprezentantka DK predstavila činnosť dánskeho družstva Arla Foods, ktoré združuje výrobcov mlieka z DK, SE, UK, DE, BE, NL, LU. V oblasti klímy sledujú nielen dopady chovu dobytka, prepravy a dovozu krmív, zdrojov využitej energie (z obnoviteľných zdrojov), robotizácie výroby, využívania nových techník, ale aj lepšieho manažmentu. Situáciu hodnotia medziročne, kľúčovým je fakt, že všetky opatrenia sa prijímajú dobrovoľne.
 
Rôzne
 
Už na minulom zasadnutí sekretariát informoval o dopadoch vedeckého stanoviska EFSA o bezpečnosti vitamínu B2 vo forme riboflavínu. Podľa EFSA je látka produktom fermentácie geneticky modifikovaného kmeňa Bacillus subtilis a v rámci nového nariadenia č. 848/2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa pre ňu nebude dať vyjednať výnimka. Komisia vyzvala sektor, aby hľadal alternatívy. V diskusii UK poukázalo na kľúčovú úlohu tohto vitamínu – už pri týždennom vynechaní pridania vitamínu B2 do krmiva kurence takmer neboli schopné pohybu, štúdia IT poukazuje na vysoké náklady pri hľadaní alternatív a podľa DK je nutné ustanoviť dostatočne dlhé preklenovacie obdobie, aby nevznikla medzera na trhu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce