Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Posledný škandál s pochybným poľským mäsom, ako aj všetky doterajšie potravinové škandály  jednoznačne preukázali, ako je z hľadiska bezpečnosti slovenských spotrebiteľov dôležité podporovať domácu potravinársku výrobu. Zhodli sa na tom delegáti Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS). ÚPS preto podporuje návrh, aby sa v rámci rozdelenia prostriedkov vnútroštátnej pomoci vyčlenili zdroje aj na technologickú obnovu potravinárskych podnikov, propagáciu a vzdelávanie spotrebiteľov o slovenských potravinách.
 
 
ÚPS oceňuje snahu štátu legislatívou narovnávať nevyvážené vzťahy v agro-potravinárskej vertikále. Slovenskí potravinári podporujú nastavenie férových a rovnocenných podmienok novej spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej Únie po roku 2020. Ide totiž o riešenie vstupov do potravinárskej výroby a zabezpečenie väčšej pridanej hodnoty z domácej produkcie za účelom zníženia negatívneho obchodného salda zahraničného obchodu, ktoré sa neustále prehlbuje.
 
ÚPS konštatuje, že minulý rok priniesol pre potravinárov rast cien energií, vstupných surovín a mzdových nákladov súvisiacich so zvyšovaním minimálnej mzdy, príplatkami za prácu cez víkendy, počas sviatkov a za prácu nadčas. Všetky tieto skutočnosti odrážajú zložitú situáciu v odvetví výroby potravín na Slovensku, podpisujú sa pod zvyšujúce náklady potravinárov a ohrozujú potravinársky priemysel ako celok.
 
ÚPS zdôrazňuje dôležitosť dodávok domácich a regionálnych potravín inštitúciám verejného sektora. Vzhľadom na súčasnú situáciu je nevyhnutné nastaviť a realizovať systémové riešenia na zvýšenie podielu dodávok slovenských potravín do všetkých verejných inštitúcií, školských a zdravotníckych zariadení. ÚPS je pripravená v danej veci aktívne spolupracovať.  
 
Ďalším vážnym problémom, s ktorým potravinársky sektor už dlhodobo zápasí bez perspektívy zlepšenia, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. ÚPS preto vyzýva kompetentné orgány na prijatie motivačných nástrojov, ktoré povedú k zvýšeniu záujmu rodičov a žiakov o štúdium aj v menej atraktívnych odboroch vzdelávania, medzi ktoré agro-potravinárstvo patrí. 
 
Slovenská spoločnosť si musí nevyhnutne uvedomiť skutočnosť, že potraviny nie sú tovar ako každý iný. Potraviny majú významný vplyv na zdravie a zdravý vývoj každého jedného spotrebiteľa, preto by len nízka cena nemala byť marketingovou politikou a konkurenčným bojom medzi obchodnými reťazcami v snahe získať zákazníka akciovými cenami. Preto by nízka cena pre spotrebiteľa nemala byť výhodou, ale skôr dôvodom na zamyslenie sa.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce