Kalendár veľtrhov a výstav na rok 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo kalendár veľtrhov a výstav na rok 2019.V aktuálnom roku sa bude realizovať 12 poľnohospodárskych a potravinárskych výstav, 8 regionálnych výstav a chovateľských dní a 14 zahraničných veľtrhov. Celý zoznam podujatí nájdete v prílohe.
 
 
Informácie ohľadom podpory účasti spracovateľov na výstavách a veľtrhoch schválených v kalendáre veľtrhov a výstav MPRV SR na rok 2019:
Cieľom poskytnutia pomoci je podpora účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov. Minimálna pomoc sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 / http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=9030/  prostredníctvom výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). V schéme sú uvedené presnejšie informácie ohľadom poskytnutia pomoci aj na aké oprávnené  náklady sa dotácia vzťahuje, kto môže byť prijímateľ a pod. Výzvu zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle  v časti  Výzvy /http://www.apa.sk/index.php?navID=27 /. Vo výzve sa nachádzajú kontaktné osoby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré je možné kontaktovať ohľadom podania žiadosti na dotáciu a spracovania, žiadosť a usmernenie na vyplnenie žiadosti a ostatné požadované dokumenty a informácie o výzve. Ako VZOR ,ak by ste žiadali o pomoc Vám odporúčam pozrieť si výzvu z minulého roka  http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti/8394 . Všetky informácie ohľadom veľtrhov a výstav  ako aj dokumenty nájdete nahttp://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092 .
 
Výzvu zverejňuje PPA približne v auguste/septembri.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce