Ako ďalej pozemkové úpravy

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav na Slovensku dnes počas konferencie s názvom „Ako ďalej pozemkové úpravy“ predstavila vicepremiérka a rezortná ministerka Gabriela Matečná. Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3 103 katastrálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy (PÚ) v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov.
 
 
„Sceľovanie pozemkov, takzvané pozemkové úpravy, prinesú významné výhody vlastníkom, užívateľom, obciam, štátu i krajine. Či už pôjde o zhodnotenie pozemkov vlastníkov, realizovanie investícií, nižších nákladov pre štát pri výstavbe infraštruktúry alebo zlepšenie ochrany prírody a udržiavanie vody v krajine. Návrh, ktorý som predstavila a pracovali sme na ňom so špičkovými odborníkmi je významným míľnikom pri riešení najväčšieho problému vlastníckych vzťahov a pozemkového práva na Slovensku. Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav, predložíme do ďalšieho pripomienkovacieho procesu,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dôležité bude, aby štát a vlády dokázali dlhodobo a transparentne zabezpečiť realizovanie PÚ naprieč vládami a desaťročiami.
 
Vicepremiérka preto navrhne vláde viacero opatrení. Využité budú musieť byť naplno nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale posilnená bude musieť byť aj štátna správa. Práve obce a okresné úrady a ich odbory pozemkové a lesné totiž hrajú kľúčovú úlohu pri realizácii pozemkových úpravách v ich katastrálnych územiach. „Pozemkové úpravy si vyžadujú obrovské množstvo komunikácie s vlastníkmi i úradmi. Cieľom geodetov je dosiahnuť maximálnu spokojnosť všetkých zúčastnených. Výsledkom komplexných pozemkových úprav je však zhodnotenie scelených pozemkov pre vlastníkov, úspory pre podnikateľov i štát a významné pozitívne vplyvy na krajinotvorbu a životné prostredie,“ vysvetlil Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav Slovenska.
 
Šéfka agrorezortu predstavila aj kritériá výberu katastrálnych území, ktoré budú vplývať na poradie realizovania pozemkových úprav. Sú nimi tzv. vlastnícke kritériá, ako sú počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr, či podiel lesných pozemkov v katastrálnom území. Medzi takzvané užívacie kritériá v katastrálnom území patria priemerné počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie, počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov, podiely tzv. „bielych plôch“ A medzi mimorezortné kritériá patria podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, podpora nakladania vody v prírode a ochrana prírody, podpora strategických investícií a priemyselných parkov.
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho uvítal, že sa od avíza predsedu vlády Petra Pellegriniho v krátkej dobe pripravil materiál, ktorý rieši problematiku rozdrobenosti pôdy. "Pozemkové úpravy nie sú len o komasácii, ide o komplexné usporiadanie celkového územia a vzhľadu krajiny. Chceme a budeme niesť zodpovednosť za to, ako náš vidiek bude v budúcnosti vyzerať. Ako bude usporiadaný a akým spôsobom budeme na ňom hospodáriť."
 
 
Z pripravovaných návrhov ocenil, že sa medzi tzv. užívacie kritériá pri výbere katastrov na komplexné pozemkové úpravy dostali viacnásobné deklarácie, počty mladých farmárov, podnájomné zmluvy a všetky náležitosti okolo toho. "Komplexné pozemkové úpravy posadia všetkých zainteresovaných za jeden rokovací stôl. Samospráva, Slovenský pozemkový fond a všetky formy hospodárenia na pôde, to znamená veľkí, malí, strední, rodinní, akokoľvek ich nazývame, za týmto stolom budú riešiť boľačky z histórie. Poľnohospodári sú pripravení akceptovať to," dodal na tlačovej besede po skončení konferencie E. Macho. 
 
Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahov majú na Slovensku korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce