Začíname produkovať biele zlato

Od 6. septembra sa tak začína premena cukrovej repy na biele zlato, slovenský cukor. Výroba cukru na Slovensku má dlhoročnú, kontinuálnu, takmer 200 ročnú tradíciu. Dnes sa totiž brány cukrovaru pre prvé dodávky repy otvoria už po 188-my raz.
 
 
Ako prvý do repnej kampane vstupuje cukrovar v Seredi (Slovenské cukrovary s.r.o.). Cukrovar v Trenčianskej Teplej (Považský cukor a.s.) sa do produkcie zapojí 17. septembra. V tomto roku sa bude cukrová repa zbierať z plochy 22 373 ha. V poslednom období ide pritom o relatívne stabilnú plochu výmery cukrovej repy, ktorú pre domáce potreby pestuje 215 pestovateľov. Hoci sa repná kampaň ešte len začína, odhady už dnes hovoria o priemernej úrode repy na úrovni 65 t/ha, priemernej cukornatosti 16,8% a celkovej produkcii 1, 450 mil. ton repy. Oba funkčné cukrovary z toho množstvo vedia vyťažiť približne 205 – 215 tis. ton cukru.
 
Produktivita cukrovej repy za posledných 15 rokov sa prakticky zdvojnásobila, čím sa Slovenská republika vyrovnáva v konkurencieschopnosti pestovania cukrovej repy s cukrovarníckymi veľmocami západnej EÚ, čo potvrdzuje opodstatnenosť zastúpenia tejto špeciálnej plodiny na našich poliach a jej agrotechnický význam v osevných postupoch“, uviedol Adrian Šedivý predseda dozornej rady Slovenského cukrovarníckeho spolku.
 
 
Vertikála cukrová repa-cukor pritom skutočne predstavuje pre slovenskú ekonomiku pojem biele zlato. Ide o jedinú kompletnú a plne funkčnú vertikálu v rámci agropotravinárskeho sektora, ktorá zabezpečuje produkciu suroviny a jej spracovanie až po finalizáciu práve na Slovensku. Dosahuje 120% sebestačnosť vo výrobe cukru a vykazuje pozitívne zahraničnoobchodné saldo. Toto strategické odvetvie štátu poskytuje stabilné pracovné miesta pre viac ako 3000 ľudí, a to prevažne vo vidieckych oblastiach. Každé jedno euro v podobe podpôr sa štvornásobne vracia do štátneho rozpočtu.
 
 
„Tohtoročná cukrová kampaň bude už tretia po sebe, odkedy v roku 2017 prestali v celej Európskej únii platiť výrobné kvóty na cukor. Následný obrovský pretlak cukru a pokles odbytových cien priamo ohrozoval aj našich pestovateľov repy a výrobcov cukru. Dnes musíme povedať, že aj vďaka prístupu ministerstva pôdohospodárstva, podporným systémovým opatreniam a zelenej nafte aj pre cukrovú repu si trúfame toto zložité obdobie prekonať“, uviedol v prvý deň repnej kampane predseda predstavenstva Považského cukru a.s. a zároveň predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič (spolok je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory).
 
 
Keďže cukor zo slovenskej cukrovej repy vyrábame na Slovensku, výrazne tým chránime životné prostredie, pretože nie sme závislí na dovozoch z okolitých krajín. Cukrová repa má významné miesto v osevnom postupe a je zdrojom nielen cukru, ale aj krmiva pre hospodárske zvieratá. Z jedného hektára cukrovej repy vie ročne dýchať kyslík 62 ľudí. Dokonca podľa aktuálnych štúdií vie pole cukrovej repy vyprodukovať viac kyslíka ako porovnateľná plocha lesa.
 
Cukrovar v Trenčianskej Teplej plánuje ukončiť aktuálnu repnú kampaň k 11. januáru budúceho roka. Seredský cukrovar o niekoľko dní neskôr – pravdepodobne k 22. januáru.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN