Pracovná skupina pre POCC/CCC, 5. septembra 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Pekka Pesonen.
 • Príprava na prezídiá Copa a Cogeca 12. a 13. septembra 2019
Cecilia Malmström sa na prezídiách nezúčastní, prebehne len krátke stretnutie s prezidentom Copa Joachimom Rukwiedom.
Upravený bol aj kalendár: Predsedníctvo bude 18. marca a  prezídiá (23. – 24. apríla) je treba prispôsobiť kvôli veľkonočným sviatkom.
 • Dlhodobý rozpočet Copa a Cogeca a schválenie rozpočtu na rok 2020
Sekretariát bol vyzvaný zverejniť finančné úspory Copa a Cogeca, údaje budú predložené počas prezídií.
 
Rozpočet na rok 2020 bol členom zaslaný elektronicky. DE sa zaujímalo, či sa v prípade nevystúpenia UK z EÚ bude návrh upravovať.
 
Sekretariát rieši aj abdikáciu Asociácie súkromného poľnohospodárstva (CZ) na členstvo v Copa a Cogeca od januára 2020.
 
 • Informácie ohľadom návrhu na zmenu stanov Copa týkajúcich sa mandátu predsedníctva
Na predĺžení mandátu súčasného predsedníctva Copa až do roku 2020 sa dohodli účastníci prezídia 14. júna 2019. Navrhované zmeny sú aj: prezident by mal byť volený na 2 + 2 roky, zvažuje sa aj zvýšenie počtu kresiel podpredsedov zo 4 na 6.
 
 • Schválenie kandidátov na predsedov skupín CDG
 
Kandidáti sekretariátu: Max Schulman (FI) na pozíciu predsedu CDG pre poľnohospodárske plodiny, Henri Brichard (FR) na pozíciu predsedu CDG pre SPP, Maria Skovager  Ostergaard (DK) na pozíciu predsedníčky CDG pre priame platby a greening, Peter Pascher (DE) na pozíciu predsedu CDG pre rozvoj vidieka.
 • Prijatie pozičného dokumentu Copa a Cogeca k akciám v oblasti klímy
Dokument je dostupný na portáli AgriInfo, ES a IT v ňom navrhujú zohľadniť problémy spojené s extrémnym suchom a vysokými teplotami.
 • Informácie o súčasných obchodných rokovaniach EÚ:
Mercosur:  Copa a Cogeca sa stavajú kriticky k návrhu obchodnej dohody so skupinou Mercosur a vzhľadom na požiare Amazonského pralesa sú dokonca k dohode striktnejšie. Sekretariát upozornil na možné následky v podobe dopadu na rozpočet SPP.
 
DE a DK poukázali na nutnosť zaistiť skutočné dôkazy týkajúce sa požiaru. SE informovalo o neúspechu komunikácie s komisárkou pre obchod, PT odmieta spolitizovanie tejto témy, nová vláda v IT sa k návrhu ešte nevyjadrila.
 • Informácie o brexite
Európska komisia 5. septembra 2019 zverejnila možné dopady tvrdého brexitu. Kvôli neistote vzrastá volatilita na trhu. Situácia v UK je nejasná a chaotická.
 • Informácie ohľadom situácie na trhu
Sucho: Komisia prijala balíček opatrení s cieľom kompenzovať poľnohospodárom straty kvôli suchu: vyššie podiely priamych platieb a podpôr v rámci programov vidieka a zmiernenie greeningových opatrení s cieľom zaistiť krmivo pre dobytok.
 
Africký mor ošípaných: Nákaza sa naďalej šíri v Číne aj v EÚ (nové prípady hlási SK).
 
Mlieko a mliečne výrobky: Zásoby sušeného odstredeného mlieka sú vypredané, no nárast cien zatiaľ nenastal.
 
Hovädzie a teľacie mäso: Ceny stále klesajú, v dôsledku sucha sa zvýšil počet porážok zvierat.
 
Ovce a kozy: Tiež problémy so suchom, pokles cien baranieho mäsa o 10 %.
Pšenica: Očakáva sa medziročný nárast produkcie o 9,8 %.
Olejniny:  Pokles osevných plôch spôsobil nižšiu produkciu (najmä repky).
 • Informácie o začiatku kampane European Livestock Voice –  #MeattheFacts
Spustenie novej mediálnej kampane je plánované na 25. septembra 2019 pri príležitosti raňajok s europoslancami. Kampaň prebehne prostredníctvom sociálnych sietí, spotov v médiách a posterov v bruselskom metre.  Snahou je vyvrátiť zažité mýty spojené s výrobou mäsa.
 • Informácie o legislatívnom procese reformy SPP
Výbor AGRI aktuálne rokuje o novom spravodajcovi a tieňových spravodajcoch k správe o Strategických plánoch. Spravodajca bude i naďalej členom frakcie EPP, rozhodne sa pravdepodobne v druhej polovici septembra. Koordinátori pre poľnohospodárstvo sa 4. septembra dohodli, že správa bude znovu otvorená pre pozmeňovacie návrhy.
 • Aktivity ohľadom konferencie Severná Amerika – EÚ
Konferencia sa bude konať 18. – 20. septembra 2019 v Kodani za účasti asi 200 účastníkov.
 • Rôzne
Sekretariát pracuje na návrhu pozície k dokumentu o ochrane plodín, schválenie pozície by malo prebehnúť v novembri 2019, pripomienky je možné zasielať do polovice septembra 2019.
 
Komisia začala verejnú konzultáciu k tržným štandardom, otvorená bude do 14. októbra 2019.
 
Hlasovanie o antidumpingových opatreniach na hnojivá je plánované na 11. septembra 2019, dňa 4. septembra 2019 Copa a Cogeca zorganizovali lobbistické stretnutie so zástupcami niektorých z 15 členských štátov, ktoré chcú hlasovať proti.
 
Kateřina Vrublová (sekretariát) vo výstupoch svojej dizertačnej práce týkajúcej sa ekosystémových služieb prezentovala záverečné zistenie, že poľnohospodárstvo by mohlo poskytovať viac ekosystémových služieb než doteraz.
 
Ostatné aktivity sú na webe AgriInfo.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce