Novela zákona o potravinách

Zákon č. 303/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 
 
V Zbierke zákonov SR vyšla pod č. 303/2019 novela zákona o potravinách, ktorá nadobúda účinnosť 14. decembra 2019.
 
Novela zákona splnomocňuje orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgány verejného zdravotníctva, aby určili na účely výkonu úradných kontrol potravín vstupujúcich do EÚ z tretích krajín hraničné kontrolné stanice. Zároveň sú oprávnené pozastaviť alebo zrušiť činnosť hraničných kontrolných staníc, ak nebudú spĺňať minimálne požiadavky ustanovené v nariadení (EÚ) 2017/625. Rozširujú sa aj kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri vykonávaní úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu na miestach uvedených v nariadení (EÚ) 2017/625 a v oblasti úradnej kontroly poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality, označením nepovinnými výrazmi kvality alebo liehovín so zemepisným označením v zariadeniach spoločného stravovania.
Ďalej sú to niektoré legislatívno-technické úpravy, ktoré sa týkajú súladu zákona s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti.
 
Zákon o potravinách v znení novely je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/152/

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce