Zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2020

V Zbierke zákonov SR bola 16.10.2019 vyhlásená novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobúda účinnosť 01.01.2020. Novela bola vyhlásená pod č. 318/2019.
 
Podľa tejto novely zákona od 1.1.2020 platí rozšírenie zníženej 10 % sadzby DPH na naslednové potraviny:
 1. „0403 – Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao“,
 2. „0406 – Syry a tvaroh - len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu²)“,
 3. „0409 00 00 – Prírodný med“,
 4. „0701 – Zemiaky, čerstvé alebo chladené“,
 5. „0702 00 00 – Rajčiaky, čerstvé alebo chladené“,
 6. „0703 – Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená“,
 7. „0704 – Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené“,
 8. „0705 – Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené“,
 9. „0707 00 – Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené“,
 10. „0708 – Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené“,
 11. „0709 – Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená“,
 12. „0808 – Jablká, hrušky a duly, čerstvé“,
 13. „1905 – Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu³) a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu4) v hmotnosti 40 g až 50 g“ a
 14.  „ex2009 – Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.“
 
Zo zníženej 10 % sadzby DPH sa vypustil – ex 1905 90 30 Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.
 
Dňa 18.11.2019  bola pod č. 368/2019 vyhlásená ďalšia novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá taktiež nadobúda účinnosť od 01.01.2020. Touto novelou sa menia a dopĺňajú napríklad
 1. ustanovenia o oslobodení od dane v daňovom sklade,
 2. ustanovenia o oslobodení od dane v osobitnom sklade,
 3. ustanovenia o oslobodení od dane v colnom sklade,
 4. ustanovenia zavádzajúce nový call-off stock režim.
 
 
Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 01.01.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/20200101.html

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce