Aktualizované k 5.5.: Zmena úradných hodín

Klientske centrá, oddelenia dokladov a dopravné  inšpektoráty  v súčasnosti poskytujú služby v takýchto úradných hodinách:
 
  • Pondelok 8:00 – 14:00
  • Utorok 8:00 – 14:00
  • Streda 10.00– 16:00  
  • Štvrtok 8:00 – 14:00
  • Piatok  8:00 – 14:00
 /Štvrtok je zároveň nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva/.
  
Pravidlá:
       Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, môžu vstúpiť klienti:
  • oddelenia dokladov či dopravného inšpektorátu s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osoby, ktoré žiadajú o vydanie dokladov. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom.
  • na pracovisko podateľne a odborov, ktoré vykonávajú činnosti na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a katastra nehnuteľností.
  • V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky.
  • Rešpektujte pokyny supervízora.
 
Celú informáciu nájdete TU
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce