ÚRSO informuje

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 a mimoriadnymi opatreniami prijatými proti jeho šíreniu oslovil regulované subjekty a všetkých účastníkov trhu s regulovanými komoditami so žiadosťou o flexibilné a ústretové riešenie potenciálnych problémov vznikajúcich v obchodných a spotrebiteľských vzťahoch a zohľadnenie obmedzení vyplývajúcich z opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky a príslušnými štátnymi orgánmi.
 
 
Viac sa dočítate TU.  http://www.urso.gov.sk/?q=node/645
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora po vyhlásení mimoriadnej situácie pre pandémiu ochorenia COVID-19 apelovala na podnet svojich členov na úrovní ústredných orgánov štátnej správy na zmiernenie negatívnych dopadov na podnikateľské prostredie v agropotravinárskom sektore aj v oblasti sieťových odvetví.
 
Osobitne žiadala o neukladanie sankcií pri nedodržaní odoberaného množstva energií, najmä z dôvodu, že súčasná situácia kladie iné nároky na spotrebu energii pri spracovaní poľnohospodárskych produktov. To môže mať za následok väčšie prípadne menšie množstvo odobratej energie ako si výrobcovia dohodli.
 
Komora taktiež vyzvala na zohľadnenie situácie vo vzťahu k poľnohospodárskym podnikom prevádzkujúcim bioplynové stanice, ktorým začiatkom mimoriadnej situácie zaniklo právo na podporu doplatkom alebo príplatkom, pričom si svoje záväzky dodatočne splnili.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN