Deň poľa šľachtiteľskej stanice HORDEUM s.r.o.


Deň poľa šľachtiteľskej stanice HORDEUM s.r.o.

V pondelok 9. júna 2014 pripravila spoločnosť Hordeum s.r.o. v spolupráci s partnermi  Deň poľa. Prítomní poľnohospodári sa dozvedeli, že Hordeum s.r.o.  šľachtiteľská stanica v Sládkovičove, bola založená v roku 1912. Je to najstaršie existujúce šľachtiteľské pracovisko na Slovensku.

Šľachtiteľská stanica bola zameraná na zlepšenie a využitie slovenských krajových odrôd, v minulosti najmä na šľachtenie odrôd ozimnej pšenice, odrôd jačmeňa, odrôd hrachu a kukurice. Po druhej svetovej vojne bol šľachtiteľský program rozšírený o jarnú pšenicu, slnečnicu, proso, šošovicu, trávy. Na šľachtiteľskej stanici boli vyšľachtené napríklad  odrody jačmeňa jarného ako Dvora, Sladar, Slovenský dunajský trh, Slovenský jemný, Slovenský kvalitný. Uvedené odrody boli významné pre zvýšenie kvality sladovníckych jačmeňov. Od roku 1981 bolo vyšľachtených 32 odrôd jačmeňov jarných a 14 odrôd pšenice.

Na dni poľa počas prehliadky odrôd a pokusov pšenice ozimnej a jačmeňa jarného. Z noviniek jačmeňa jarného boli prezentované napríklad odrody Karmel (registrovaná odroda v roku 2010), Sladar (registrovaná odroda v roku 2009), ale aj Donaris (registrovaná odroda v roku 2009), Levan (odroda registrovaná v roku 2008). Z odrôd pšenice ozimnej si poľnohospodári na dni poľa mohli pozrieť stav porastov a vypočuť informácie napríklad o odrodách Bonita, Verita, Natanael, Silvanus.

Predstavené odrody dosahujú výborné výsledky  a mnohé odrody majú vynikajúce sledované kvalitatívne parametre. Napríklad odroda jačmeňa jarného Karamel, ktorá bola registrovaná v roku 2010, patrí medzi perspektívne odrody pre sladovnícky priemysel. Pri jednotlivých  odrodách, podľa ich zamerania,  bola hodnotená napríklad ich odolnosť, odnožovacia schopnosť, potravinárska kvalita, mlynárska kvalita. Súčasťou vyhodnotenia odrôd bolo aj uvedenie požiadaviek na ochranu porastov prípravkami.  

Význam šľachtenia pre poľnohospodársku prax si tak mohli overiť prítomní poľnohospodári a zástupcovia spoločností podnikajúcich v poľnohospodárstve priamo v teréne.

 

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN