Česká republika - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu

Podmienky vstupu do Českej republiky
Dochádza k rozšíreniu skupiny osôb, ktoré môžu pri príchode do ČR využiť výnimku pre očkované osoby. Okrem osôb očkovaných na území ČR sa táto možnosť týka i osôb očkovaných na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku a Slovinsku. Ak sú tieto osoby držiteľmi potvrdenia o vykonanom očkovaní, môžu po uplynutí 22 dní od prvej dávky očkovania cestovať z krajín EÚ+ so stredným a vysokým rizikom nákazy bez nutnosti podstupovať testovanie a bez obmedzenia pohybu na území ČR.
 
Od 17. mája 2021 je Slovensko pre Česko znova zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy - červené (od 10. mája 2021 - patrilo Slovensko medzi krajiny so stredným rizikom - oranžové).
 
V praxi to znamená, že slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín.
 
Pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.
 
Po príchode do Česka je potrebné zostať v domácej izolácii do predloženia ďalšieho negatívneho RT-PCR testu.
 
Následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu.
 
Po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch.
 
 
 
Cestovateľský semafor Českej republiky, zdroj Ministerstvo zahraničných vecí ČR

Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín:
V oranžovej alebo červenej (podmienky aj pre cestujúcich zo Slovenska)
 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár,  vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,
 
 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín (okrem občanov ČR, ich rodinných príslušníkov, občanov EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobyte v ČR a cudzincov s povolením na trvalý pobyt v ČR, ktorí sa vracajú do ČR individuálnou dopravou – nie verejnou)
 
 • pri vstupe z červených krajín (platí pre Slovensko) následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),
 
 • pri príchode z červenej krajiny (platí pre Slovensko) do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa); pri príchode z oranžovej krajiny nie je potrebné zostať v domácej izolácii.
 
 • po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2,DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.
 
 
Podmienky cestovania z veľmi vysoko rizikovej krajiny
Česká vláda rozhodla 27. apríla 2021 o sprísnení podmienok cestovania pre krajiny s extrémnym rizikom nákazy a zároveň rozšírila ich zoznam o Indiu. Cestovanie do týchto krajín je zakázané a je zakázaný tiež vstup do ČR. Zo zákazu vstupu majú výnimku českí občania, osoby s pobytom v ČR a ich rodinní príslušníci. Pred príchodom z týchto krajín musia cestujúci vyplniť príjazdový formulár a disponovať negatívnym PCR testom. Do 24 hodín pro príchode do ČR musia podstúpiť PCR test a zostať v samoizolácii, ktorú je možné ukončiť až negatívnym výsledkom druhého PCR testu, ktorý môže byť vykonaný najskôr desiaty deň po príchode. Tranzit z týchto krajín nie je dovolený.

Ministerstvo zdravotníctva ČR predĺžilo zákaz cestovania do krajín s extrémne vysokým rizikom nákazy COVID-19. Súčasné opatrenie je predĺžené do 31. mája 2021.
 
 
 
Občania ČR, ich rodinní príslušníci, občania EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobyte a cudzinci s povolením na trvalý pobyt v ČR
Od 5. apríla 2021 Ministerstvo zdravotníctva ČR opatrením upravilo podmienky pre návrat zo zahraničia z hľadiska požiadavky na test pre občanov ČR, ich rodinných príslušníkov, občanov EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobyte a cudzincov s povolením na trvalý pobyt v ČRPo novom budú tieto osoby mať povinnosť podstúpiť test pred vstupom na územie ČR len pri návrate z krajín  veľmi vysokým rizikom nákazy (tmavo červená kategória). Ak sa tieto osoby vracajú z krajín s vysokým rizikom nákazy - červená kategória  a z krajín zo stredným rizikom nákazy - oranžová kategória sa bude AG/PCR test pred návratom do ČR požadovať len v prípade, že daná osoba použije na návrat verejnú dopravu. Občania EÚ/SR, ktorí nie sú rezidentmi v ČR musia naďalej pri vstupe disponovať AG/ PCR testom.
 
Súčasťou opatrenia zostáva tiež povinnosť podstúpiť RT-PCR test a to najneskôr 5 dní po návrate do ČR. Dovtedy musí byť dotyčná osoba v samoizolácii. Zostáva tiež povinnosť vyplniť pred návratom príjazdový formulár. Tieto povinnosti neplatia len pre krajiny s nízkym rizikom nákazy (zelená kategória).
 
Osoby, ktoré sa vrátili z oranžovej, červenej a tmavočervenej kategórie krajín sú povinné nosiť po dobu 14 dní respirátor všade mimo domov, a to i vo vonkajších priestoroch.
 
Výnimky
 
Výnimky pre vstup do ČR,  u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár  a predložiť výsledky PCR alebo antigénového testu:
 •  pracovníkov medzinárodnej dopravy,
 • tranzit cez územie ČR do 12 hodín, pre osoby tranzitujúce pozemnou cestou platí povinnosť pred vstupom na územie ČR disponovať písomným potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín alebo RT PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.
 • odôvodnené neodkladné cesty do a z ČR do 12 hodín, sú obmedzené za účelom: výkonu podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti, pohreby.
 • deti mladšie ako 5 rokov
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu
 • občania EÚ/SR, ktorí nemajú klinické príznaky ochorenia COVID-19, prekonali ochorenie COVID-19 a  absolvovali izoláciu v stanovenom rozsahu z dôvodu pozitívneho výsledku RT -PCR testu a to podľa pravidiel ČR alebo iného členského štátu EÚ, pričom od prvého pozitívneho výsledku RT PCR testu uplynulo aspoň 14 dní, nie však viac  ako 90 dní (potrebné predložiť potvrdenie od lekára v ČR alebo EÚ o absolvovaní izolácie po pozitívnom RT-PCR teste)
 • Osoby, ktoré boli očkované na území Českej republiky a ktorým bol vystavený certifikát Ministerstva zdravotníctva ČR,  môžu po uplynutí 14 dní od úplného ukončenia očkovania cestovať z oranžových a červených krajín EÚ – platí povinnosť pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár
 • Od 15. mája 2021 okrem osôb očkovaných na území ČR sa výnimka týka  i osôb očkovaných na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku a Slovinsku. Ak sú tieto osoby držiteľmi potvrdenia o vykonanom očkovaní môžu po uplynutí 22 dní od prvej dávky očkovania cestovať z krajín EÚ+ so stredným a vysokým rizikom nákazy bez nutnosti podstupovať testovanie a bez obmedzenia pohybu na území ČR – platí povinnosť pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár
 
Uvedené pravidlá sa vzťahujú na príchod cudzincov, ako aj na návrat českých občanov a rezidentov späť do ČR.
 
 
Na stiahnutie:
 
 
Česká republika od 28. marca 2021 zrušila pre vodičov nákladnej dopravy povinnosť preukázať sa pri vstupe do ČR negatívnym výsledkom AG/PCR testu na ochorenie COVID-19. (Ochranné opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR)
 
Podmienky tranzitu
Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín, nie je potrebné vyplniť pred vstupom Príjazdový formulár.
 
Občania EÚ/SR (s výnimkou tzv. zelených krajín), ktorí tranzitujú pozemnou cestou cez územie ČR, musia mať pri vstupe do ČR potvrdenie o negatívnom výsledku AG testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 24 hodín alebo PCR testu nie staršie ako 72 hodín.
 
Výnimka z povinnosti preukázať sa potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 naďalej platí pre občanov EÚ/SR, ktorí ale cez územie ČR tranzitujú letecky s nadväzujúcim letom do 12 hodín, teda bez vstupu na územie ČR.
 
Počas doby pobytu je nutné nosiť respirátor mimo domov.
 
Opatrenia v krajine
Núdzový stav skončil 12. apríla 2021 a s ním aj obmedzenie voľného pohybu osôb. Mimoriadne protiepidemické opatrenia na základe pandemického zákona platia aj od 12. apríla 2021:
 
Upozorňujeme najmä na pravidlá pre:
 • ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch stavieb, ako sú obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, medzinárodné letiská, školy, múzeá, galérie, výstavné priestory,  verejná doprava, nástupištia, prístrešky a čakárne verejnej dopravy;  povinnosť nosiť respirátory aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach v prípade stretnutia v rovnaký čas aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre
 Podmienky návratu do SR

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce