Kľúčový bruselský týždeň pre budúcnosť poľnohospodárstva

Tento týždeň je jedným z rozhodujúcich týždňov v Bruseli pre budúcnosť nášho poľnohospodárstva.
 
 
V dňoch 24. - 25. mája zasadala Európska rada ohľadom európskeho právneho predpisu v oblasti klímy, ktorý potvrdzuje právnu záväznosť dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050 a zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030.
 
V dňoch 26. - 27. mája bude hlasovať Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) o stanovisku k Stratégii v oblasti biodiverzity – pravdepodobne vyzve k zavedeniu právne záväzných cieľov.
 
A pre nás mimoriadne dôležitý supertrialóg k Spoločnej poľnohospodárskej politike (rokovanie Európskej komisie, parlamentu a rady) - označovaný aj ako „jumbo“ trialóg, ktorý sa začal včera (25. mája) a potrvá do zajtrajšieho dňa (27. mája). Práve na ňom sa očakáva finálna dohoda k pripravovanej SPP.
 
Súbežne so supertrialógom bude zasadať Rada ministrov poľnohospodárstva, čo by malo napomôcť k rýchlejšiemu dosiahnutiu dohody ku všetkým trom nariadeniam novej SPP. Doterajšie supertialógy významnejší posun nepriniesli. „Jumbo“ trialóg má priniesť dohodu, ako to už v EÚ býva zvykom, na poslednú chvíľu.  
 
O čom sa rozhoduje?
 
STROPOVANIE / DEGRESIVITA / REDISTRIBUTÍVNA PLATBA
Flexibilita vo výbere nástrojov (pri redistributívnej platbe min. 12%)? Aspoň jeden povinný? Aký bude strop? / tranže pre degresivitu? / % redistributívnej platby? Budú sa odpočítavať mzdy? Ak áno – v akej výške? Budú stropovaniu/degresivite podliehať všetky priame platby alebo len niektoré?
VIAZANÉ PLATBY
Percento?
DEFINÍCIA AKTÍVNEHO POĽNOHOSPODÁRA
Povinná? Porovnávať poľnohospodársky príjem s inými príjmami? Negatívny zoznam?
MLADÍ POĽNOHOSPODÁRI
Percento? Vek?
EKOSCHÉMY
Percento I. piliera? Druhy činností? Kritéria schválenia? Zaradenie welfare? Dvojročné „pilotné“ obdobie? Nevyužité prostriedky z ekoschém?
AEKO opatrenia
Motivačné nastavenie?
GAEC 2, 4, 8, 9
- GAEC 2: flexibilita; neskoršie uplatnenie; GAEC 4: výnimky pre nárazníkové pásy; GAEC 8: diverzifikácia ekvivalentná k striedaniu plodín? Neuplatňovanie do určitej výmery? GAEC 9: percento pre neproduktívne prvky
- vylúčenie malých poľnohospodárov z plnenia GAEC
Investície
Maximálna a minimálna miera podpory? Diferencovanie podľa druhu investície?
ANC ako súčasť 30% na agroenvironmentálno-klimatické opatrenia v II. pilieri?
Sociálna podmienenosť v SPP?
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce