Podávame ruku na spoluprácu

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa chce zoznámiť s predstavami nového ministra pôdohospodárstva, aký má pohľad na spôsob reštartu agropotravinárskeho odvetvia.
 
 
Problémových tém je veľmi veľa, vysoko nad všetkými však dominujú štyri oblasti: príprava a schválenie Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorý musí každá jedna členská krajina na národnej úrovni schváliť a následne zaslať do Bruselu do konca tohto roka. Druhou oblasťou je úplná akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Treťou oblasťou je situácia okolo Slovenského pozemkového fondu. No a štvrtou oblasťou – nemenej dôležitou – je zvýšenie dôvery spotrebiteľov, vrátane našich politikov, k práci našich poľnohospodárov a potravinárov a k slovenským potravinám.
 
Pokiaľ ako spoločnosť nepochopíme, že ekologickejšie, zdravšie a pre vzhľad krajiny výhodnejšie je výroba potravín doma ako dovozy tovaru cez pol sveta, tak sa ďaleko zo súčasného miesta nepohneme. K tomu potrebujeme racionálne mysliaceho ministra so silným politickým výtlakom, ktorý bude vedieť presadiť zmeny odkonzultované s relevantnými agropotravinárskymi samosprávami či už vo vláde alebo v parlamente. Veľmi si želáme, aby nový minister svojou prácou a názormi poľnohospodárov a potravinárov motivoval a spájal, nie ich rozdeľoval, ako sme toho boli svedkami za ostatných 14 mesiacov. Rezort sa potáca v hlbokej priepasti, našou spoločnou úlohou je nájsť z nej cestu von. Inak, ako spoločnou komunikáciou a odbornou diskusiou to nedosiahneme. Stratili sme viac ako rok času na skutočné ozdravenie odvetvia.
 
 
„Bez ohľadu na všetky okolnosti a nechutný cirkus, ktorý sprevádzal personálnu výmenu v ministerskom kresle, z našej strany je novému ministrovi podaná ruka na spoluprácu. Veríme, že ju príjme a upokojí situáciu v odvetví“, uviedol predseda SPPK Emil Macho.
 
SPPK je najväčšia a najreprezentatívnejšia agropotravinárska samospráva na Slovensku. Naši členovia napríklad vyrábajú 70% slovenského mlieka, 92% slovenských vajec, 90% slovenského vína, chovajú 64% slovenských ošípaných. Celá produkcia cukru pochádza od našich členov. Práve preto chceme novému ministrovi ponúknuť náš pohľad na riešenie problémov, ktorý tlmočíme za väčšinu slovenských výrobcov potravín.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN