Pracovná skupina pre potraviny – označovanie krajiny pôvodu so zameraním na mlieko a mliečne výrobky, 25. mája 2021

Okrúhly stôl  o označovaní krajiny pôvodu
Sekretariát pripomenul iniciatívu Komisie revidovať povinné označenie pôvodu pri niektorých výrobkoch (mlieko a mlieko použité ako zložka v mliečnych výrobkoch, mäso použité ako zložka, králičie a zverinové mäso, ryža, tvrdá pšenica použitá v cestovinách, zemiaky a paradajky použité v paradajkových výrobkoch). Návrh by mala Komisia predložiť v roku 2022. Komisia zverejnila 23. 12. 2020 plán revízie spolu s počiatočným posúdením dopadov, v ktorom chce individuálne posúdiť dopad rozšírenia povinného označovania pôvodu na uvedené potraviny pre rôzne možnosti:
  • zachovanie súčasného právneho rámca, t. j. poskytovanie informácií dobrovoľne alebo prostredníctvom národnej legislatívy
  • povinné označovanie na úrovni EÚ/mimo EÚ
  • povinné označovanie na národnej úrovni
  • povinné označovanie na regionálnej úrovni
  • kombinácia predchádzajúcich možností
 
Do konca roka 2021 bude zahájená verejná konzultácia a ďalšie cielené konzultácie Komisie so zúčastnenými stranami, sekretariát C-C preto odporučil začať s diskusiami o oficiálnej pozícii C-C. Absencia pozície predstavuje riziko, že sa C-C nebude môcť vyjadrovať k predloženému návrhu Komisie. Na minulom mimoriadnom zasadnutí pracovnej skupiny pre potraviny sa stanovisko nepodarilo dosiahnuť, väčšina zúčastnených organizácií sa vyslovila za zavedenie povinného označenia pôvodu. Cieľom dnešného mimoriadneho zasadnutia je pokračovať v diskusii so zameraním na mlieko a mliečne výrobky.
 
Diskusia:
Povinné označenie pôvodu podporili: FR, IT, FI, AT (na úrovni EÚ/mimo EÚ), CZ (na úrovni štátu), ES (na úrovni štátu).
DE povinné označenie odmietlo.
Dobrovoľné označenie podporili: IE, DK, PL, NL, UK.
 
Pekka Pesonen zdôraznil dôležitosť oficiálnej pozície a upozornil na špecifickú situáciu v IE a Severnom Írsku  a na vyjednávanie obchodnej dohody UK s Austráliou, čo môže predstavovať riziká pre jednotný trh EÚ v prípade otvorenej hranice na írskom ostrove. Sekretariát navrhuje, aby sa všetkým pracovným skupinám navrhlo povinné označenie pôvodu, politické debaty na túto tému prebehnú počas júnových prezídií. Na prezídiách sa spomenie aj to, že pracovná skupina pre mlieko k povinnému označeniu pôvodu neprijala svoje stanovisko.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN