Česká republika - podmienky vstupu od 19. júla

Od 19. júla 2021 dochádza k úprave pravidiel vstupu do ČR. Povinnosť vyplniť príjazdový formulár sa vzťahuje na všetky krajiny, vrátane zelených.
 
 
Pravidlá pre vstup do ČR od 19. júla 2021 sú upravené ochranným opatrením ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR.
 
Pri splnení všetkých epidemiologických podmienok môžu do ČR pricestovať osoby z krajín EÚ+ za akýmkoľvek účelom, vrátane turistiky. Pre ostatné krajiny zostáva v platnosti zákaz vstupu na územie ČR, s výnimkou zelených krajín a vybraných kategórii v súlade s koordinovaným postupom EÚ. Osoby oprávnené pricestovať do ČR, sú povinné dodržiavať epidemiologické pravidlá v súlade s cestovateľským semaforom.
 
Pozrite si prehľadné informácie o podmienkach vstupu na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR a Ministerstva zahraničných vecí ČR
 
 
 
 
Podmienky pre cestujúcich zo zelených krajín
 
Slovensko je pre Českú republiku od 22. júna zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy COVID-19, teda zelené.
 
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR musia tieto osoby predložiť negatívny výsledok antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.
 
Podmienky pre cestujúcich z krajín so stredným rizikom (oranžové)
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR musia tieto osoby predložiť negatívny výsledok antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.
 
Podmienky pre cestujúcich z krajín vysokým rizikom (červené)
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
 • RT-PCR test najskôr na piaty, najneskôr 14 deň od príchodu, dovtedy je nutná samoizolácia
 
Podmienky pre cestujúcich z krajín veľmi vysokým rizikom (tmavo červené)
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR  musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
 • RT-PCR test najskôr na piaty,  najneskôr 14 deň  od príchodu, dovtedy je nutná samoizolácia
 
Podmienky pre cestujúcich z krajín s extrémnym rizikom (čierne)
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár
 • pred vstupom do ČR  musia disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín
 • pred vstupom do ČR musia disponovať potvrdením o rezervácii na RT-PCR test, ktorý bude vykonaný do 24 hodín od vstupu do ČR (musia preukázať hraničnej kontrole)
 • po vstupe do ČR najskôr na 10. deň, najneskôr na 14. deň sa podrobiť RT-PCR testu, dovtedy je nutná samoizolácia.
 
Výnimky
 
Výnimky z povinností uvedených vyššie majú osoby, ktoré boli očkované pred viac ako 14 dňami poslednou dávkou vakcíny proti COVID-19 a pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.
 
Výnimky naplatia pre krajiny s extrémnym rizikom nákazy.
 
1. očkované osoby, ktoré nejavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a ktoré sa zároveň preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní proti COVID-19 vydaným v členských štátoch EÚ s tým, že od očkovania uplynulo:
 • najmenej 14 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou
 • najmenej 14 dní od aplikácie očkovacej látky s jednodávkovou schémou
 
2. osoby, ktoré prekonali COVID-19 a nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukáže sa:
 • certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19 vydaným lekárom v ČR alebo v EÚ
 • diplomatickou nótou osvedčujúcou absolvovanie izolácie
 
Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)
 
Podrobnosti a ďalšie výnimky nájdete v ochrannom opatrení Ministerstva zdravotníctva ČR.
 
Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:
 • deti mladšie ako 6 rokov
 • pracovníci medzinárodnej dopravy,
 • v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
 • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu
 
Opatrenia v krajine
Núdzový stav skončil 12. apríla 2021 a s ním aj obmedzenie voľného pohybu osôb. Naďalej platia mimoriadne protiepidemické opatrenia na základe pandemického zákona.
 
Upozorňujeme najmä na pravidlá pre ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch stavieb, ako sú obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, medzinárodné letiská, školy, múzeá, galérie, výstavné priestory,  verejná doprava, nástupištia, prístrešky a čakárne verejnej dopravy;  povinnosť nosiť respirátory aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach v prípade stretnutia v rovnaký čas aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre.
 
Podmienky návratu do SR
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce