Emil Macho na čele SPPK aj najbližšie tri roky

O novom vedení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory rozhodli delegáti XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa 7. septembra konalo v Nitre. Predstavenstvo SPPK bude mať po novom troch podpredsedov. Za poľnohospodárov bude podpredseda SPPK opäť Miroslav Štefček. Priority potravinárov bude z podpredsedníckeho miesta presadzovať opäť Marián Šolty. Delegáti valného zhromaždenia zvolili aj tretieho - výkonného podpredsedu, ktorým sa stal Andrej Gajdoš.

Nové, 6-členné zloženie má aj Dozorná rada SPPK. Jej predsedom sa stal Róbert Kovács, podpredsedom Martin Hubinský. 

Delegáti XXXIV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sú aj naďalej pripravení vyrábať pre spotrebiteľov zdravé a bezpečné slovenské potraviny bez ohľadu na to, či bude krajina bojovať s 3. alebo inou vlnou pandémie. Slovenskí poľnohospodári a potravinári sú tak naďalej pre spotrebiteľov k dispozícii a svojou kvalitnou produkciou chcú zabojovať o dôveru zákazníkov. Mať v obchodoch viacej slovenského ovocia, zeleniny, chleba, mäsa či mliečnych výrobkov je cieľom, ktorý si delegáti valného zhromaždenia určili v rámci napĺňania priority zvyšovať potravinovú sebestačnosť krajiny.

Ruka v ruke so snahou slovenských producentov potravín však musí ísť aj citeľný a úprimný záujem štátu podporovať slovenské agropotravinárstvo, ako strategické odvetvie národného hospodárstva. Naďalej totiž pokračuje nepriaznivý trend zvyšovania podielu rastlinnej produkcie nad živočíšnou produkciou a dovozu zahraničných potravín. Rovnako sa nenapĺňa deklarovaná podpora Vlády SR v oblasti obnovy domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu. Práve z tohto dôvodu je jedným z hlavných cieľov nového vedenia SPPK rokovať s rezortným ministerstvom o vyššom financovaní sektora z národných zdrojov. Medzi priority patrí aj príprava Strategického plánu a príprava Intervenčnej stratégie v rámci budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2021.

„Pokiaľ si štát neuvedomí, že dnes sa potraviny bez zdrojového krytia nedajú robiť, tak akékoľvek reči o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti sú len falošným politickým ťahom na voliča“, uviedol novozvolený predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho počas valného zhromaždenia.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora adresuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelovi Vlčanovi súbor opatrení, ktoré hovoria o budúcom financovaní odvetvia. Ide napríklad o návrh navýšiť financovanie potravinárstva v Intervenčnej stratégii Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 na celkovú úroveň 300 mil. eur.

Rovnako prostriedky na investície do potravinárskeho priemyslu v Intervenčnej stratégii musia byť prístupné všetkým sektorom potravinárskeho priemyslu bez výnimky, vyhlásené výzvy nesmú byť diskriminačné na základe veľkosti podniku a nesmú byť podmienené tvorbou nových pracovných miest. 

Tieto témy sú navyše aj súčasťou uznesení, ktoré schválili delegáti valného zhromaždenia. 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude aj v novom volebnom období 2021-2024 presadzovať zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska a zvýšenie podielu kvalitných a bezpečných slovenských potravín na pultoch obchodných sietí.

 

Viac sa téme XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK budeme venovať v najsledujúcich dňoch. 

Pozrite si fotogalériu z podujatia →

 

Valné zhromaždenie SPPK zvolilo:

Za predsedu SPPKEmila Macha

Za podpredsedu SPPK pre poľnohospodárstvo a službyMiroslava Štefčeka

Za podpredsedu SPPK pre potravinárstvoMariána Šoltyho

Za výkonného podpredsedu SPPKAndreja Gajdoša

Za členov Predstavenstva SPPK:

Ladislava Baja

Andreja Gajdoša

Mojmíra Haška

Petra Horvátha

Barnabáša Kováča

Igora Jakubičku

Vladimíra Machalíka

Rastislava Machunku

Slavomíra Moravčíka

Petra Repiského

Milana Semančíka

Adriána Šedivého

Olivera Šiatkovského

Mareka Šimuneka

Mariána Šoltyho

Jozefa Šumichrasta

Miroslava Štefčeka

Vladimíra Tvarošku

 

Za členov Dozornej rady SPPK:

Martina Hubinského

Petra Hudeca

Roberta Kovácsa

Patrika Laššáka

Jozefa Mészárosa

Tomáša Volkaia

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce