Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2021/2022 - informácia pre zamestnávateľov a školy

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2021/2022 v spolupráci so zamestnávateľmi.

Cieľom informácie je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a  konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa môžu líšiť od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Informácia rešpektuje uznesenia vlády SR a opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tejto informácii. Informácia predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. V prípade potreby škola a zamestnávateľ konzultujú s miestne príslušným RÚVZ organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Všetky ustanovenia tejto informácie, okrem tých, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy, z uznesení vlády SR, z usmernení a rozhodnutí vydaných ministerstvom školstva a z usmernení, nariadení a iných pokynov, ktoré boli vydané v čase pandémie Covid 19 majú odporúčací charakterŠkola a zamestnávateľ ich budú realizovať podľa svojich možností a rozhodnutí.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN