Vzdelávanie pre poľnohospodárov

Začiatkom apríla sa uskutočnilo online školenie k priamym platbám na pôdu.

Cieľom tohto školenia bolo predchádzať chybám pri podávaní žiadostí. Na webinári, ktorý rovnako ako v minulom roku zorganizoval Úrad SPPK, sa zúčastnili zástupcovia Sekcie priamych podpôr a Sekcie kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorí odprezentovali spôsob podávania týchto žiadostí s upozornením na najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí a plnení podmienok žiadateľa.

Počas aprílového školenia sa riešil spôsob podávania žiadostí, najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí a plnení podmienok. Účastníci školenia sa dozvedeli, aké sú najčastejšie chyby zistené počas kontrol na mieste, aké sú najčastejšie chyby zo strany žiadateľa pri komunikácii s PPA, teda pri požadovaní informácií o stave konkrétnej žiadosti. Zazneli aj informácie o spôsobe a termínoch doriešenia nedokončených kontrol a nevydaných rozhodnutí za rok 2021, ale aj o informácie o kontrolách pre rok 2022. PPA predniesla stanoviská k riešeniu problémov týkajúcich sa kampane roku 2021 a kampane roku 2022.

Na webinári sa zúčastnilo 270 poľnohospodárov.

Informačné dni pre poľnohospodárov

Každoročne SPPK organizuje pre poľnohospodárov Informačné dni. Tieto sú v tomto roku organizované na úrovni jednotlivých krajov s dohodnutým programom. Zatiaľ sa uskutočnili Informačné dni pre Košický kraj (21.4.2021) a pre Prešovský kraj (3.5.2022). Nasledovať bude Informačný deň pre Bratislavský a Trnavský kraj (19.5.2022) a pre Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský kraj (termín ešte nie je určený). Informačné dni budú ukončené v Nitrianskom kraji, ani v tomto prípade termín ešte nie je určený.

Program informačných dní:

1. Strategický plán SPP 2023 – 2027

Definície, kondicionalita; Priame platby, Ekoschémy, Stropovanie; Neprojektové intervencie

2. Priame platby pre rok 2022

Schémy podpôr pre rok 2022; Základné podmienky poskytnutia podpôr; Problémy z praxe a ich riešenia

3. Základné predpisy pozemkového práva v SR a aplikačné problémy

SPPK odporúča žiadateľom o priame platby pred podaním žiadosti:

  • Oboznámiť sa s aktuálnym znením NV SR č. 342/2014,
  • preštudovať aktuálnu verziu usmernenia k NV SR č. 342/2014 (verzia 8.0 a 8.1) (medziročné zmeny sú zvýraznené žltým podfarbením textu)
  • preštudovať príručku pre žiadateľa o priame platby (aktualizovaná bola dňa 3.5.2022),
  • pred samotným podaním žiadosti urobiť „inventúru“ pozemkov a plnenia príslušných podmienok a predchádzať tak z pozície žiadateľa ďalším problémom.

Zároveň odporúčame v priebehu roka dokumentovať plnenie podmienok a v prípade potreby komunikovať s príslušnými inštitúciami.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN