Raňajky s novinármi

Keď o vás nepočuť v médiách, ako keby ste ani neboli. Profesionálne vzťahy s médiami sa tvoria nielen na tlačových besedách, ale aj počas neformálnej diskusie na raňajkách s novinármi.

Mediálnu spoluprácu budujeme aj počas neoficiálnych rozhovorov s novinármi. Uvoľnená atmosféra priamo vytvára vhodné prostredie na diskusiu o témach, ktoré si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie a objasnenie príčin problémov. A o tie v agropotravinárstve rozhodne núdza nie je. Častokrát na takúto debatu priestor počas tlačovej besedy jednoducho chýba. Práve preto sme sa rozhodli, že novinárov pohostíme hneď dvakrát: slovenskými raňajkami a novými informáciami, ktoré následne môžu spracovať vo svojich televíznych reportážach a článkoch.

Pracovné stretnutie s novinármi na raňajkách sme organizovali 21. júna v Bratislave. Zúčastnil sa ho predseda SPPK Emil Macho, výkonný podpredseda Andrej Gajdoš a predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.

1. téma - Slovenský pozemkový fond

Vzhľadom na súčasnú situáciu sme zvolili dve nosné témy týkajúce sa poľnohospodárstva a potravinárstva – situáciu okolo Slovenského pozemkového fondu a pokračujúce zdražovanie potravín. Pozvaným novinárom sme zo širšia vysvetlili príčiny a dôsledky patovej situácie na Slovenskom pozemkovom fonde.

„Na SPF vznikla spisová zápcha, ktorá pozostáva z cca. 5 tisíc nevyriešených žiadostí," uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Táto spisová zápcha vznikla najmä v dôsledku nasledovných skutočností:

  • SPF v procese uzatvárania nájomných zmlúv postupuje tak, že zasiela poľnohospodárovi návrh nájomnej zmluvy na podpis, na ktorom sú vopred uvedené mená štatutárnych orgánov. Problém nastal v prípadoch, kedy poľnohospodár zaslal podpísaný návrh nájomnej zmluvy späť na SPF, pričom sa zmenil generálny riaditeľ a/alebo námestník generálneho riaditeľa. V takýchto prípadoch bolo potrebné pripraviť nové návrhy nájomných zmlúv, ktoré opätovne bolo nutné zaslať poľnohospodárovi na podpis. Tento proces sa v prípade niektorých poľnohospodárov opakoval až trikrát.
  • Ďalšou prekážkou v procese uzatvárania nájomných zmlúv bola nefunkčnosť rady takmer 6 mesiacov (zasadala 21. 10. 2021 a následne až 7. 4. 2022). Z dôvodu nezvolenia nových členov rady v NR SR bola rada nefunkčná a nemohla prerokúvať žiadne právne akty.
  • Zlé nastavenie postupnosti v rámci uzatvárania nájomných zmlúv predlžovalo uzatváranie nájomných zmlúv na konkrétne pozemky, nakoľko v zmysle starého usmernenia sa prípadná existencia dlhu poľnohospodára voči štátu preverovala až v poslednej fáze vybavovania nájomných zmlúv , t. j. po odporúčajúcom stanovisku rady. To znamená, že po kompletnom vybavení spisu a podpísaní poľnohospodárom sa zistilo, že poľnohospodár nespĺňa všetky kritériá a štatutári SPF nájomnú zmluvu nepodpísali.
  • Významnú úlohu pri nahromadení nevybavených spisov zohral aj ľudský faktor, nedostatočná komunikácia SPF s poľnohospodármi, ako aj netransparentnosť činnosti SPF.

„Z dôvodu vyššie uvedeného niektorí poľnohospodári užívajú pozemky v správe SPF bez nájomnej zmluvy, čím sa dopúšťajú bezdôvodného obohatenia, napriek tomu, že tento stav vznikol z dôvodu nečinnosti SPF. Navyše, podľa vyjadrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry poľnohospodár, ktorý nemá uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu,  bude mať na dotknutú plochu pôdy, na ktorej hospodári, priznanú výmeru 0 ha. Teda nebude mať nárok na žiadne podpory," dodal výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš.

2. téma - Zdražovanie

Novinári sa intenzívne zaujímali aj o druhú tému – pokračujúce zdražovanie potravín. O tom, že výrobcovia sa tesne po vypuknutí vojny na Ukrajine nemýlili, keď avizovali skokovité zdražovanie potravín, dnes absolútne niet pochýb. Podľa predsedu Emila Macha budú ceny rásť aj v najbližších mesiacoch a inflácia pri potravinách sa môže reálne priblížiť k 20%.

„Producenti hydiny a nielen tí neustále kŕmia zvieratá drahšími a drahšími krmivami. Momentálne nevidíme priestor na to, aby sa zdražovanie vstupov nepremietlo do ďalšieho nárastu odbytových cien“, dodal predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.

Ďalšie zvyšovanie cien sa bude odvíjať aj od tohtoročnej úrody základných agrárnych komodít. Európska komisia sa aktuálne v najbližšom období bude sústrediť na to, aby faktami presvedčila európskych spotrebiteľov, že za rekordnou infláciou nie sú európske reštrikcie voči Rusku, ale priamy následok ruskej invázie na Ukrajinu.  

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN