ZVKSaOS: Slovensko je vo všetkých osevných komoditách vysoko sebestačné aj v tomto roku

Slovensko je vo všetkých osevných komoditách vysoko sebestačné aj v tomto roku. Uviedol to na tlačovej konferencii predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) Jozef Rebro.Hustosiate obilniny boli podľa neho zasiate na ploche medziročne vyššej o 7 %. "Celkovú produkciu predpokladáme na úrovni takmer 3 miliónov ton," priblížil. Sucho sa podľa neho na výnosoch podpísalo, ale nie takou mierou, ako sa predpokladalo. Výnosy sú podľa Rebra teritoriálne rozdielne v závislosti od objemu a načasovania zrážok.

Výnosy pšenice sa podľa neho pohybujú od 3,5 tony (t) na hektár (ha), až po 9 t/ha, čo spôsobuje problémy pri stanovení priemerného výnosu za Slovenskú republiku. "Plocha pšenice bola zvýšená o 15 % a je predpoklad nárastu produkcie približne o 11,36 %, čo by znamenalo nárast objemu produkcie o približne 275.000 t. Priemerný hektárový výnos odhadujeme oproti minulému roku vyšší približne o 1 %. Pokosená pšenica vykazuje veľmi dobré potravinárske parametre," spresnil Rebro. Najlepšie kvalitatívne parametre dosahuje podľa jeho slov pšenica vypestovaná na východnom Slovensku a v severnejších okresoch SR.

Jačmeň bol podľa Rebrových informácií zasiaty na nižšej ploche ako vlani. "Hektárové výnosy však odhadujeme vyššie o 1,7 %, čo znamená nárast úrody o približne 10.000 t," poznamenal.

Repka olejná bola podľa Rebra suchom zasiahnutá najmenej. "Pri odhadovanom výnose 3,28 t/ha a pri náraste (osiatych) plôch o 3,7 % je predpoklad úrody na úrovni 465.000 t," doplnil.

Iná situácia je podľa neho u plodín, ktoré sa budú zberať na jeseň. "U týchto komodít sa počasie pravdepodobne výrazne podpíše na produkcii. Kukurica bola zasiahnutá suchom a horúcim počasím práve v okamihu, keď dochádza k opeľovaniu. Aktuálne dažde môžu zachrániť hmotu, ale tvorbu šúľkov v mnohých oblastiach Slovenska už nie je možné zachrániť," podčiarkol.

"Ja predpoklad, že časť kukurice na zrno bude pokosená na siláž. Stav kukurice v jednotlivých regiónoch výrazne závisí od bilancie zrážok. V severnejších okresoch sa predpokladá jej štandardná úroda," povedal. Plocha kukurice podľa neho oproti minulému roku klesla o 13,3 %. "Pri odhadovanom poklese výnosov sa celková produkcia kukurice na Slovensku bude pohybovať na úrovni len 1,1 milióna t, čo však stačí na potreby spracovateľského priemyslu v SR," doplnil.

Slnečnica je podľa Rebra zasiata na medziročne približne rovnakej ploche, avšak odhady produkcie sú nižšie o 4 až 5 %. Plocha sóje bola zvýšená o 6,25 % oproti minulému roku, pričom produkcia sa odhaduje nižšia o 2 až 3 %. "Predpokladá sa, že slnečnica a sója budú pod tlakom dovozov z Ukrajiny a pokles produkcie bude z hľadiska celkovej bilancie bezvýznamný. Dovozy z Ukrajiny môžu výrazným spôsobom zasiahnuť do cenotvorby, ale aj do čistoty línie slovenskej sóje bez GMO," dodal Rebro.

Vývoj cien kŕmnych zmesí

Roky 2020-2021 a najmä rok 2022 bo charakterizovaný mimoriadnym nárastom cien základných kŕmnych komponentov. Z celkových nákladov na produkciu mäsa brojlerov a ošípaných ako aj výrobu vajec predstavujú zhruba 50 – 55%. Je tento faktor mimoriadne citlivý na ekonomiku výroby. O tomto trende hovoril Zväz krmovinárov ešte v marci 2021, ale aj neskôr v auguste 2021."To sme ešte netušili o konflikte na Ukrajine, ktorý generoval tieto ceny do hodnôt, ktoré boli z dlhodobého hľadiska historicky najvyššie a v apríli a máji kulminovali," vysvetlil Marian Uhrík, predseda predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.

ZVKSaOS predstavuje záujmové združenie právnických subjektov podnikajúcich v oblasti výroby kŕmnych zmesí, združuje členov zaoberajúcich sa skladovaním poľnohospodárskych komodít, ako aj obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti nákupu a predaja krmív, kŕmnych komponentov a obilia.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN