Modul 1 - Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh pre predajcov

Cieľová skupina:
- Predajcovia, distribútori, dovozcovia.
- Výnimku tvoria v zmysle § 32 ods. 6 zákona č. 405/2011 Z. z. distribútori predávajúci len prípravky na neprofesionálne použitie, ak neponúkajú na predaj pesticídne prípravky, ktoré sú klasifikované ako jedovaté, veľmi jedovaté, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu), na ktorých sa povinnosť absolvovať vzdelávanie nevzťahuje.

Obsah školenia:
- Všeobecné záväzné právne predpisy na úseku ochrany rastlín
- Rozdelenie prípravkov na ochranu rastlín
- Používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane integrovanej ochrany
- Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Preprava a skladovanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
- Zneškodňovanie zvyškov prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a prázdnych obalov
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- Ochrana životného prostredia
- Základy poskytovania prevej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami
- Ilegálny dovoz a falšovanie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce