Prvé rokovanie predstavenstva v aktuálnom roku

Prvé tohtoročné rokovanie Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa nieslo najmä v duchu zmien. Veľkou témou najbližších mesiacov bude totiž modifikácia Strategického plánu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2027.

Členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) sa 26. januára oboznámili s prioritami na najbližšie obdobie. Veľmi dôležité sú medzinárodné aktivity komory. Podľa slov výkonného podpredsedu SPPK Andreja Gajdoša sa ´polievočka´ varí v Bruseli, u nás sa už pridáva len korenie. Na spoločných rokovaniach s českými kolegami z Konzorcia samosprávnych organizácií ČR (konzorcium tvoria české agrárne samosprávy a SPPK) preto musíme upriamiť pozornosť na témy ako znižovanie pesticídov a s tým spojené aj vymedzenie citlivých oblastí na Slovensku či obmedzovanie stavov zvierat. „Aj my chceme znižovať pesticídy, ale postupne. Musíme si uvedomiť aj fakt, že keď nebudú pesticídy, možno prídu nejaké závažné ochorenia plodín. Musíme ľuďom vysvetľovať, že potom k nám možno budeme voziť obilie pochybnej kvality niekde z Južnej Ameriky a možno za úplne iné ceny ako teraz,“ vysvetlil dôležitosť podchytenia tém na medzinárodnej úrovni Andrej Gajdoš.

SPPK pozorne sleduje aj aktuálne schémy štátnych pomocí a možnosti vytvárania nových podporných mechanizmov. Nevyčerpané finančné prostriedky z odškodnenia za sucho sa presunuli do podpory špeciálnej rastlinnej výroby. Podľa dostupných informácií by celková podpora na túto oblasť v sume 15,5 mil. eur mala byť zrealizovaná do konca marca.

Modifikácia Strategického plánu

Odbor poľnohospodárstva a služieb sa aktuálne najviac venuje modifikácii Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2023-2027. Po stretnutiach s regionálnymi zástupcami a spracovaní viacerých dotazníkov od členov komory pripravili zamestnanci odboru najzásadnejšie body, ktoré bude nutné v rámci modifikácie presadiť. „Informácie treba posúvať aj ďalej. Chceme oživiť aj pracovné skupiny, ktoré tu fungovali pri príprave Strategického plánu, aby si naše pripomienky osvojili aj zástupcovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rovnako chystáme aj informačné dni, na ktorých budeme s našimi členmi komunikovať o dôležitých zmenách v rámci nových podmienok poľnohospodárskej politiky,“ povedal predseda SPPK Emil Macho.

Aj naďalej ostáva veľkou otázkou problematika vysokých cien energií, ktorá trápi predovšetkým potravinársky sektor. „Nevieme presne, ako dlho bude trvať tento stav a nielen že my to nevieme, ale ani zodpovední ministri a vláda nevie. Nevie to možno ani nemecký kancelár. Plánovanie akýchkoľvek činností v potravinárstve je takmer nemožné,“ vyslovil sa na rokovaní podpredseda SPPK Marián Šolty.

V rámci legislatívy aktuálne najviac rezonuje novela zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorá nadobúda účinnosť 13. februára. Každý, kto prepravuje a prijíma pohonné látky, sa musí zaregistrovať na finančnom riaditeľstve. „Musíme oceniť, že aj samotné colné úrady aktívne kontaktujú družstvá a informujú ich o nových nariadeniach. Apelujme na všetkých, aby sa teda do 13. februára zaregistrovali na finančnom riaditeľstve, aby im nevznikli v ďalších týždňoch problémy,“ povedala na rokovaní riaditeľka Legislatívneho odboru Cyntia Szabová Lehotská. Do Národnej rady SR mieri aj novelizácia dôležitého zákona č. 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Zmena by sa mala týkať doby nájmu.

O ďalších témach

Veľmi aktuálnou témou je aj reorganizácia činnosti komory. Členovia Predstavenstva SPPK sa zhodli na nutnosti riešiť túto problematiku v rámci komisie, ktorá bude pozostávať z predsedov krajských rád jednotlivých regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr. Cieľom má byť efektívnejšia organizácia a presun informácií v rámci regiónov.

Členovia predstavenstva sa tiež dozvedeli o už realizovaných a aj pripravovaných novinkách v rámci Tlačového odboru SPPK, nahliadli do štatistík mediálnych výstupov za minulý rok a dozvedeli sa o aktuálnych témach v rámci externej komunikácie cez rôzne kanály komory. Prítomní diskutovali aj o africkom more ošípaných, vtáčej chrípke a investičných výzvach z ministerstva pôdohospodárstva.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce