Rokovala Únia potravinárov Slovenska

Úvod stretnutia patril téme označovania nutričných hodnôt na obaloch potravín. Označovanie nutričných hodnôt na obale potravín má momentálne v krajinách EÚ rôznu podobu. Práve preto Európska komisia hovorí o harmonizácii nutričného označovania a vyvíjajú sa snahy, aby sa označovanie nutričných údajov na potravinách v EÚ zjednotilo.

V EÚ sa teda pripravuje jednotná grafika, akým spôsobom budú výrobcovia potravín na obaloch potravín jednotne označovať výživové/ nutričné hodnoty. Zmena má v praxi spotrebiteľovi priniesť to, že vďaka grafickému označeniu sa jednoduchšie rozhodne či si danú potravinu kúpi alebo nie.

Aktuálne sú medzi členskými krajinami dva silné názorové prúdy – NutriScore a Nutrinform Baterry /tzv. baterkové označovanie/. Slovenská republika zatiaľ pri tejto téme nemá prijatú národnú pozíciu.

          

Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Únie potravinárov Slovenska aktuálne potrebujeme najmä naštartovať širokú odbornú diskusiu medzi ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom zdravotníctva, odbornými organizáciami a potravinármi a zvýšiť aj samotné informovanie spotrebiteľa a to aj naprieč európskymi štátmi.

Našim cieľom je označovať potraviny vizuálne čo najjednoduchšie, no obsahovo čo najpresnejšie, aby spotrebiteľ skutočne vedel, akú kvalitu a zloženie nakupuje. Zároveň ale tak, aby nové označenie neprávom a neodôvodnene nedémonizovalo určitú skupinu potravín.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) pripravuje k téme označovania výživových údajov aj samostatný okrúhly stôl s odborníkmi, ktorý sa uskutoční začiatkom marca.

Náš názor ohľadom harmonizácie nutričného označovania na prednej strane obalu potraviny sme už aj oficiálne tlmočili Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. SPPK si uvedomuje, že bez jasného a jednoduchého označovania nutričných parametrov sa potravina nestane čitateľnejšou. Zároveň však vyzýva k tomu, aby sa na európskej úrovni prijali také pravidlá, ktoré budú informovať spotrebiteľa bez zavádzania.

Odmietame, aby nový spôsob označovania výživových údajov bol pre potravinárov démonizujúci, aby delil potraviny do dvoch skupín – na dobré a zlé/ zdravé a nezdravé/ bez toho, aby bol do úvahy braný zdravotný stav a životný štýl populácie.

Označovanie výživových údajov si medzi svoje hlavné priority dalo aj Švédsko, ktoré je od januára 2023 novou predsedníckou krajinou Rady EU.

Upozorňujeme, že pri nesprávne zvolenom systéme označovania hrozí riziko, že spotrebitelia budú považovať tradičné a prírodné potraviny za nevhodné a potraviny s vysokým obsahom náhrad a nezdravých prídavných a konzervačných látok za vhodné. Veľmi dôležité je preto odsledovať, kto z nového spôsobu označovania bude mať skutočný benefit.

Ďalšie témy

Potravinári sa na rokovaní dozvedeli aj novinky z oblasti potravinárskej legislatívy.

Začiatkom januára bola do medzirezortného pripomienkového konania predložená novela vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o mäsových výrobkoch. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prostredníctvom zásadných pripomienok namietala zvýšenie skladovacích teplôt na 7°C v prípade mäkkých mäsových výrobok, varených mäsových výrobok, pečených mäsových výrobok a mäsovej polokonzervy a žiadala zachovanie aktuálnej právnej úpravy na úrovni 4°C.

Do NR SR bol predložený poslanecký návrh poslanca P. Linharta, v zmysle ktorého sa má zaviesť inštitút krátkeho odbytového združenia. Krátkym odbytovým reťazcom sa rozumie dodávanie poľnohospodárskych produktov a potravín od prvovýrobcu, výrobcu potravín alebo spracovateľa konečnému spotrebiteľovi; pri dodávaní do prevádzok spoločného stravovania môžu byť v krátkom odbytovom reťazci medzi stupňom výroby a stupňom dodávania najviac dva stupne spracovania.

Na portáli Slov-lex bola zverejnená predbežná informácia o príprave novely nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. V navrhovanej novele nariadenia vlády SR bude uvedený nový zoznam výrobkov, ktoré bude možné v rámci programu na podporu dodávania ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov dodávať do škôl.

V decembri bola schválená novela zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. V zmysle toho sa zvyšuje daň z alkoholických nápojov o 30 %. Novela nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

Samostatnou témou rokovania Únie potravinárov Slovenska bola aj príprava Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska, ktoré sa uskutoční v polovici marca.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce