Informácia o výmene vrstvy vodná erózia pre plnenie normy DPEP 5

V rámci plnenia podmienok kondicionality je v platnosti od 1.1.2023 norma DPEP 5. Toto je potrebné vedieť pri podávaní žiadostí na rok 2023 prostredníctvom aplikácie GSAA. Práve téma Vrstvy Vodná erózia pre plnenie normy DPEP 5 je predmetom dnešnej informácie. Vrstva v sebe zahŕňa erózne faktory: erozivita dažďa, erodovateľnosť pôdy, dĺžka svahu a svahovitosť.

Pôdohospodárska platobná agentúra túto vrstvu zverejnila ešte v septembri 2022 v aplikácii GSAA 2022, kde ju mala verejnosť k nahliadnutiu, ako vrstvu s názvom „Vodná erózia 2023“ v skupine „Krížové plnenie“. Svahovitosť v nej vychádzala zo starého, menej presného digitálneho modelu reliéfu.

V januári 2023 sa udiala zmena, keď si MPRV SR nechalo vytvoriť novú Vrstvu v NPPC-VÚPOP, ktorá pracuje s presnejším digitálnym modelom reliéfu. Ten je dostupný na cca 80% územia Slovenska, na zvyšku územia zostal starý model. Ministerstvo 13. marca 2023 rozhodlo o výmene Vrstvy a o jej implementácii do systému GSAA pre podávanie priamych podpôr pre rok 2023. PPA na základe tohto rozhodnutia Vrstvu vymenilo v aplikácii GSAA 2022 a Vrstva je naďalej prístupná na prezeranie v aplikácii GSAA 2022 na https://gsaa.mpsr.sk/2022, nakoľko aplikácia pre rok 2023 je v testovacej fáze a bude sprístupnená až v apríli 2023.

Prijímatelia majú v tejto chvíli k dispozícii k nahliadnutiu aktuálne platnú vrstvu vodnej erózie v aplikácii GSAA 2022 a tá istá vrstva bude použitá aj pri podávaní žiadostí v aplikácii GSAA 2023. 

Link: INFORMÁCIA O VÝMENE VRSTVY VODNÁ ERÓZIA PRE PLNENIE NORMY DPEP 5. / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce