Mladú krv potrebujeme ako soľ

Slovenskí poľnohospodári, potravinári, veterinári a lesníci potrebujú zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na stredných odborných školách agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania. Moderná výroba potravín bude v budúcnosti závisieť aj od šikovných žiakov, ktorí v súčasnosti študujú na stredných odborných školách. Dlhodobou otázkou je, ako do škôl prilákať nových študentov.

slávnostné odovzdávanie cien projektu Podpor svoj odbor

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto pripravila projekt Podpor svoj odbor, vďaka ktorému študenti SOŠ natáčajú videá o svojich učebných a študijných odboroch. Propagáciou vlastných škôl ich nielen zviditeľňujú, ale svojim rovesníkom v základných školách pomáhajú pri výbere strednej školy. Mladí tvorcovia najlepších videí si 14. apríla prevzali ceny v Hoteli Carlton v Bratislave.

Cieľom projektu je podpora záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách poskytujúcich vzdelávanie v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch ako aj zvýšenie ich záujmu o povolania v týchto sektoroch. Projekt má zároveň prebudiť kreativitu študentov stredných odborných škôl, aby svojimi nápaditými a obsahovo zaujímavými krátkymi videami prispeli k zlepšeniu imidžu poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a veterinárstva a celkovo aj k zviditeľneniu svojej strednej odbornej školy. 

Do tretieho ročníka projektu Podpor svoj odbor sa prihlásila tretina škôl na Slovensku, na ktorých sa dajú študovať poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory. Odborná komisia hodnotila celkovo 36 súťažných videí. Najviac videí bolo od študentov, ktorí študujú poľnohospodárske odbory.

Najaktívnejšou školou, ktorá poslala najviac súťažných videí, sa stala SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Prvenstvo v treťom ročníku súťaže Podpor svoj odbor si odnáša študent Ján Svitana, ktorý natočil pútavé a obsahovo veľmi hodnotné video. Propaguje ním odbor lesníctvo - lesnícka prevádzka, ktorý študuje na SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku.

Projekt realizujeme v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Komorou veterinárnych lekárov SR. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mladým ľuďom musíme ukázať, že aj práca v agropotravinárstve, lesníctve a pri starostlivosti o zvieratá vie byť mimoriadne zaujímavá. Dopyt po mladých a odborne zdatných zamestnancoch je obrovský. „Dnes nevieme nájsť pracovníkov do mliekarenstva či mäsiarstva. Rovnako márne hľadáme odborníkov, ktorí si sadnú do traktora. Dnes to totiž už nie je len o tom mať vodičský preukaz, ale ide o sofistikovaný stroj, ktorý nedokáže ovládať len tak hocikto. Nedostatok pracovníkov hľadáme aj takýmto atraktívnejším spôsobom, aby si k nám zamestnávateľom mladí ľudia našli cestu,“ uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marián Šolty. 

Kým v prvej časti projektu súťažia stredoškoláci so svojimi natočenými videami, v druhej časti projektu si najlepšie videá vyberú samotní žiaci základných škôl. O možnostiach štúdia diskutujú spolu s učiteľmi a kariérovými poradcami a zároveň vyberajú najhodnotnejšie videá.

Jednoduchým spôsobom tak prepájame stredné odborné školy so základnými, vytvárame učebné pomôcky pre kariérových poradcov a najmä vytvárame priestor na diskusiu a spoznanie toho, čo sa dá študovať na stredných odborných školách agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania.

Aktivity v rámci osvety slovenského agropotravinárstva ocenilo aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré sa projekte podieľa aj finančne. „Agropotravinárstvo je prestarnuté. Potrebujeme nájsť mladých ľudí a potrebujeme sa aj v rámci nášho sektora dostať do tejto digitálnej doby. Pre mladých ľudí je to taktiež určite výzva. Takouto hravou marketingovou formou akú zvolila SPPK by to mohlo mladých ľudí zaujať,“ vysvetlila na slávnostnom vyhodnotení projektu generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Základné školy sa do projektu Podpor svoj odbor môžu zaregistrovať do 5. júna. Podrobné informácie o projekte získajú na webe www.podporodbor.sk.

V sieti škôl je zaradených veľké množstvo učebných a študijných odborov pre poľnohospodárstvo. Z nich najväčší záujem je o štúdium napr. na odbore  agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – agroturistika, záhradníctvo, sadovnícka a krajinná tvorba. V rámci skupiny 45 prevláda záujem o štúdium v odbore agromechanizátor – opravár,  záhradník, viazač - aranžér kvetín, podnikateľ pre rozvoj vidieka, chov koní a jazdectvo. Menší záujem je o štúdium tradičných odborov, po ktorých je veľký dopyt na trhu práce.

Na stredných odborných školách študovalo v roku 2021 potravinárske odbory viac ako 1260 žiakov prvého ročníka (denná forma štúdia). Pre porovnanie v roku 2016 v prvom ročníku študovalo potravinárske odbory 1400 žiakov.

Na štúdium poľnohospodárskych, lesníckych a veterinárnych odborov nastúpilo do prvého ročníka v roku 2021 viac ako 2000 študentov. V roku 2017 ich v prvom ročníku študovalo viac ako 1800.

Projekt Podpor svoj odbor chce upriamiť pozornosť nielen na odbory, ktoré sú medzi samotnými študentami obľúbené, ale aj na tie, ktoré patria medzi nedostatkové profesie. Tradične najviac zamestnávatelia hľadajú do svojich podnikov vyštudovaných mäsiarov, pekárov, traktoristov či chovateľov hospodárskych zvierat.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce