Štartuje 11. ročník Hovorme o jedle

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odštartovala 11. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle. Základné školy sa môžu zaregistrovať do súťaže do 15. októbra 2023.

Cieľ aktivity

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Žiaci základných škôl sa do súťaže budú môcť zapojiť v termíne od 16. do 20. októbra 2023.

Pripravené aktivity

Pre žiakov sme pripravili štyri aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť:

1. Súťažno-vzdelávacia aktivita HOVORME O JEDLE - denné témy

2. Výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE

3. Literárna súťaž NEPLYTVÁM POTRAVINAMI - ČAS UKÁZAŤ LÁSKU NAŠEJ PLANÉTE

4. Fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA 

V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ budú vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu – témy sa budú týkať konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy. 

Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bude vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripravia súťažný príspevok v ľubovoľnom formáte, napr. elektronická prezentácia, fotopríbeh, informačné plagáty, krátke video a pod.

Hľadáme nápady, ktoré kreatívne a inovatívne zachytávajú problematiku stanovenej dennej témy, s dôrazom na význam rôznorodej a vyváženej stravy a pôvod potravín.

Školy, ktoré sa zapoja do týždňa „Hovorme o jedle“, budú hrať o finančné poukazy na kúpu vecných cien podľa vlastného výberu, ktoré budú slúžiť pre potreby školy na vzdelávanie o potravinách a výžive.

Ďalšie dobrovoľné sprievodné aktivity

Základné školy sa počas týždňa Hovorme o jedle môžu zúčastniť rôznych odborných exkurzií v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch. Žiaci tak na vlastné oči uvidia, ako sa potravina vyrába, ako sa chovajú zvieratá či pestujú plodiny.

Organizátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce