Dotazník týkajúci sa nekalých obchodných praktík

Dávame Vám do povedomia dotazník pre dodávateľov v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci týkajúci sa nekalých obchodných praktík, ktorý je otvorený do 15.3.2024. Nájdete ho TU.

K dispozícii sú aj výsledky predchádzajúcich prieskumov Európskej komisie k posúdeniu účinnosti opatrení prijatých členskými krajinami v súvislosti so Smernicou (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci: Unfair Trade Practices (europa.eu)

Európsky parlament a Rada prijali 17. apríla 2019 smernicu (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Členské štáty EÚ boli povinné transponovať smernicu do svojho vnútroštátneho právneho rámca do 1. mája 2021 a začať ju uplatňovať o šesť mesiacov neskôr. S cieľom posúdiť účinnosť opatrení prijatých členskými štátmi v súvislosti s uvedenou smernicou vykonáva Komisia ročné prieskumy.

Tento prieskum Spoločného výskumného centra a Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prebieha vo všetkých členských štátoch a je určený dodávateľom, na ktorých sa vzťahuje uvedená smernica, na rôznych stupňoch poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce