Predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií

Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 15. 4. 2024 do 15.5.2024 bez sankcií a následne od 16. 5. 2024 do 31. 5.2024 so sankciou.


V kampani 2024 bola prvýkrát zavedená podmienka podávania jednotných žiadostí elektronicky cez portál www.slovensko.sk, a to aj pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí predstavujú markantnú skupinu žiadateľov o priame podpory. Výrazný nárast žiadostí mal za následok zníženie užívateľského komfortu systému Geopriestorová žiadosť o podporu.
S cieľom eliminovania možného dopadu na žiadateľov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh nariadenia vlády, ktorý spočíva v tom, že zníženie (o 1 % za každý aj začatý pracovný deň omeškania) za oneskorené predloženie jednotnej žiadosti sa v roku 2024 uplatňovať nebude.“

Kompletnú informáciu vrátane prílohy nájdete na linku: PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ UDELENIA SANKCIÍ. / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce