GMO: nový vedecký dôkaz ich negatívnych zdravotných dopadov

Nová austrálska vedecká štúdia[1] potvrdzuje závery štúdie tímu prof. Séraliniho publikované v septembri 2012. Jej názov je „Dlhodobá toxikologická štúdia na ošípaných kŕmených jedálnym lístkom, ktorý bol kombináciou GM sóje a GM kukurice[2]“ a bola publikovaná v časopise Journal of Organic Systems, kde príspevky posudzujú recenzenti. Štúdia je výsledkom práce vedeckého tímu v ktorom boli výskumní pracovníci z dvoch kontinentov.
 
Štúdia preukázala, že maternica prasníc, ktoré mali v krmive GMO, bola v priemere o 25% ťažšia ako u prasníc, ktoré GMO v krmive nemali, čo je podľa autorov možný indikátor chorôb, ktorý si vyžaduje ďalšie výskumy. Výsledky tak isto ukazujú, že v prípade ošípaných kŕmených GMO dochádza 4x častejšie k vážnemu zápalu na žalúdku ako u jedincov v referenčnej skupine.
 
Podľa šéfa výskumného tímu, profesora Judy Carman z Flinders University, Adelaide, Austrália, sú dosiahnuté výsledky pozoruhodné zo štyroch dôvodov:
  1. výsledky boli dosiahnuté v podmienkach reálneho chovu a nie v laboratóriách, ale s vedeckou presnosťou a kontrolami, aké sa normálne na farmách nevyskytujú;
  2. ako pokusné zvieratá boli použité ošípané, ktoré s takýmito chorobami končia v našom potravinovom reťazci a ľudia ich teda konzumujú;
  3. ošípané majú podobný tráviaci systém ako ľudia;
  4. uvedené negatívne dopady boli zistené pri kŕmení zvierat zmesou plodín obsahujúcich tri GM gény a GM proteíny, ktoré tieto gény produkujú. Ale žiadne potravinové predpisy, nikde na svete, nepožadujú hodnotenie možných toxických účinkov zmesí.
 
Nová štúdia dáva vedecký kredit informáciám od farmárov a veterinárov, ktorí už niekoľko rokov poukazovali na problémy s reprodukciou a trávením u ošípaných kŕmených zmesou GM sóje a GM kukurice[3].
 
Niektoré ďalšie podrobnosti týkajúce sa austrálskej štúdie.
168 čerstvo odstavených prasiatok z komerčného chovu dostávali typický kŕmny režim obsahujúci GM sóju a kukuricu, pričom iné (kontrolná skupina) dostávali identické krmivo, ale bez GMO. Všetky ošípané mali identické podmienky ustajnenia a kŕmenia. Boli zabité o 5 mesiacov neskôr, čo je zvyčajný vek zabíjačky. Následne boli pitvané kvalifikovanými veterinármi, ktorí pracovali „naslepo“ – neboli informovaní, ktoré ošípané mali v krmive GMO a ktoré nie. Zmes krmiva GMO bola zvyčajne používaná zmes. Obidva stravovacie režimy (s GMO I bez neho) mali rovnaké zastúpenie sóje a kukurice. Z troch GM proteínov obsiahnutých v GMO krmive, jeden spôsoboval toleranciu na herbicíd Roundup a ďalšie dva boli insekticídy.
 

[2] “A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified  (GM) soy and (GM) maize diet”

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN