Výzva Slovenskej poľovníckej komory

Dovoľujeme si Vás upozorniť na veľmi dôležitú problematiku týkajúcu sa nás všetkých. V tomto období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri, a to často na poľovných pozemkoch, ktoré sú poľnohospodársky obhospodarované. 
 
 
Pri kosbe týchto pozemkov dochádza k masívnemu úhynu zvierat a hlavne mláďat. Legislatíva SR samozrejme tento výkon obhospodarovania vymedzuje a zákonom ukladá užívateľom povinnosti, ktoré však mnohí zanedbávajú. Je našou povinnosťou – a nie len ako poľovníkov, upozorniť na neplnenie zákona a to nielen z hľadiska legislatívnej normatívy, ale hlavne z hľadiska ľudského.
 
Dovoľujeme si Vás vyzvať k súčinnosti a k plneniu opatrení, ktoré sú v tejto veci na území Slovenskej republiky platné a záväzné, aby sme tak predišli tragickému úhynu mláďat, ktorý je doslova masakrom našej prírody.
 
Povinnosti užívateľov poľovných pozemkov a poľovných revírov v súvislosti s ochranou a zlepšovaním podmienok zveri
Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z. z.
§ 25 ZOP: Povinnosti užívateľa poľovného pozemku:
 • oznámiť užívateľovi PR aspoň 3 dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov
 • používať plašiče zveri pri kosení TTP, obilnín a krmovín,
 • práce pri zbere vykonávať tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju,
 • dohoda s užívateľom PR o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri.
 
§ 26 ZOP Povinnosti užívateľa poľovného revíru:
 • vykonáva po oznámení užívateľa poľovného pozemku potrebné opatrenia na záchranu zveri,
 • používanie pri ochrane zveri poľovne upotrebiteľných psov,
 1. Písomná zmluva s užívateľom poľovného pozemku o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri,
 2. Problematika premietnutá do viacerých nástrojov poľovníckeho plánovania napr. Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike,
 3. Program GREENING  v pláne aplikácie.
 
Významné faktory vplývajúce na správanie sa zveri  v súvislosti so škodami so zreteľom na malú a srnčiu zver:
 • škody spôsobené dopravou  v roku 2014
4502 ks srnčej zveri       1 151 570,- Eur
762 ks bažantej zveri         1 7876,-  Eur
1684 ks zajačej zveri        159 273,-  Eur
 
 • voľný a nekontrolovaný pohyb túlavých psov a mačiek,
 • vyrušovanie ľuďmi nerešpektovaním obmedzení vstupu v čase hniezdenia a kladenia mláďat,
 • nedostatok vhodných prirodzených podmienok v danom biotope pre hniezdenie a kladenie mláďat,
 • škody spôsobené vplyvom nesprávnej výživy,
 • „nomodiéta“ acidózy (repka v jarnom období) srnčia zver,
 • „požatvový šok“ najmä u malej zveri.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce