KPPS s.r.o.

Čo ponúkame:
 
Projektová podpora z fondov EÚ
Urobíme pre Vás prípravné a projektové práce, realizáciu, až po ukončenie projektu.
 
Žiadosti o priame platby 
Ponúkame Vám osobné poradenstvo a asistenciu pri vypĺňaní žiadostí o priame platby.
 
Verejné obstarávanie
Zabezpečíme Vám kompletnú činnosť podľa zákona 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní. Elektronické verejné obstarávanie.
 
GPS Práce
Zabezpečíme pre Vás lokalizáciu parciel v rámci blokov LPIS, Agrochemické skúšanie pôd a presné poľnohospodárstvo.
 
Tvorba a administrácia web stránok
Navrhneme a vytvoríme web stránku Vašich snov.
 
Foto služby
Nafotenie, postprocesing, optimalizovanie pre tlač, publikovanie. Kalendáre, výročné správy a pod.
 
Vzdelávanie
Organizujeme vzdelávanie priamo v podniku, alebo podľa požiadaviek na žiadanú tému, s vybavením a odbornými lektormi, školenia a semináre s možnosťou využitia akreditovaných vzdelávacích aktivít SPPK.
 
Konferencie
Podľa požiadaviek (témy, termín, miesto, počet účastníkov) zorganizujeme konferencie na rôznej úrovni (miestna, regionálna, celoslovenská či medzinárodná).
 
Prenájom a technické vybavenie
Prenajímame rokovacie priestory vybavené s potrebnou technikou a obsluhou.
Prenajímame, inštalujeme a poskytujeme audiovizuálnu techniku (kompletný servis).
 
PR akcie a web banner
Kvalitné reklamné a propagačné aktivity na zviditeľnenie vašej spoločnosti rôznymi formami.
 
Kontakt:
KPPS s.r.o.
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1
 
 
Ing. Jozef Artim, CSc.
02/502 17 102
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce