Slovenskí študenti môžu vyjadriť svoj názor na migráciu v Európe

Členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Jarmila Dubravská navštívi 4. marca 2016 Strednú priemyselnú školu – Ipari Szakközépiskola v Komárne, aby pripravila delegáciu študentov na plenárne zasadnutie mládeže Vaša Európa, váš názor, ktoré sa uskutoční 17. až 19. marca 2016 v Bruseli.
 
Traja študenti a jeden učiteľ sa s pomocou pani Dubravskej pripravia na toto podujatie, ktoré sa tohto roku zameria na problematiku migrácie v Európe. Členka EHSV im predstaví činnosť výboru a úlohu, ktorú výbor zohráva ako zástupca občianskej spoločnosti v Európe, a vysvetlí im priebeh diskusie. Študenti z celej Európy, ktorí sa na podujatí zúčastnia, sa budú usilovať navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré by sa v školách, kluboch a na iných miestach mali zaviesť v snahe pomôcť mladým migrantom začleniť sa do európskej spoločnosti.
 
Spomedzi 400 prihlásených škôl z 28 členských štátov EÚ a tento rok prvýkrát aj z 5 kandidátskych krajín (Albánska, Turecka, Čiernej hory, Srbska a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko) bolo vybraných tridsaťtri škôl. EHSV organizuje toto podujatie už siedmy rok. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa názory, skúsenosti a nápady mladých ľudí zohľadnili pri tvorbe politiky EÚ.
 
Predstavitelia Strednej priemyselnej školy – Ipari Szakközépiskola v Komárne vo svojej prihláške vysvetlili, prečo sa chcú na podujatí zúčastniť: „Tohtoročná téma je pre nás všetkých skutočnou výzvou. Žiaľ, je to tiež téma, ktorá rozdeľuje nielen spoločnosť v našej krajine, ale v celej Európe. Mohlo by byť užitočné zistiť, ako tieto problémy vnímajú mladí ľudia, a možno by to dokonca pomohlo aspoň do istej miery vyriešiť niektoré z najpálčivejších otázok v regiónoch.“
 
Jarmila Dubravská, členka EHSV od októbra 2015, je špecialistkou na poľnohospodárstvo. Vyštudovala zootechniku na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Ako študentka pracovala na viacerých farmách doma aj v zahraničí. Od roku 2012 pracuje na Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, kde je riaditeľkou odboru poľnohospodárstva a služieb. Od roku 2000 je členkou záujmovej organizácie chovateľov - Slovenského zväzu chovateľov, kde je od roku 2013 predsedníčkou komisie pre chov oviec a kôz. Organizuje podujatia pre chovateľov oviec a kôz, na ktorých získavajú chovatelia praktické a užitočné informácie. V roku 2013 založila podujatie Memoriál docenta Egona Gyarmathyho, ktoré je venované nestorovi chovu oviec a kôz na Slovensku. Memoriál organizuje spolu s ďalšími chovateľmi každý rok. Založila Chovateľské noviny a Lúkarstvo a pasienkarstvo.
 

Študenti zo Slovenska sa môžu už teraz prostredníctvom Facebooku alebo Twitteru spojiť  so študentmi z ostatných vybraných škôl a podeliť sa o nápady a informácie.

 

Sledujte nás v sociálnych médiách! #YEYS2016

 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce