Projekt „Efektívny systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – základ európskej recyklačnej spoločnosti“

Projekt “Efektívny systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – základ európskej recyklačnej spoločnosti” s finančnou  podporou Recyklačného fondu.
 
V termíne od 20. augusta 2015 do 23. augusta 2015 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre uzatvoril sezónu letných výstav 42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora za finančnej podpory Recyklačného fondu realizovala v uvedenom termíne projekt „Efektívny systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – základ európskej recyklačnej spoločnosti” ktorého cieľom bolo prispieť k informovanosti širokej škály a počtu obyvateľov Slovenskej republiky o existujúcom komplexnom systéme zberu a spracovania odpadov z agropotravinárskeho priemyslu na Slovensku, zvyšovať povedomia obyvateľov Slovenskej republiky v problematike triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorý sa javí ako najvýznamnejší nástroj znižovania množstva komunálneho odpadu a ďalšieho zhodnocovania odpadov vo forme suroviny a prispieť k pozitívnemu ovplyvňovaniu podnikateľskej základne v oblasti agropotravinárstva pre plnenie povinností v oblasti odpadového a obalového hospodárstva.
 
Nižšie Vám prinášame prezentačno-informačné materiály, ktoré slúžili ako podpora na naplnenie cieľom projektu.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN