O budúcnosti EÚ sa rozhoduje už dnes

Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako zástupca občianskej spoločnosti, teda každého z nás, organizuje v jednotlivých členských krajinách EÚ diskusiu k budúcnosti únie. To, že nie je všetko v EÚ v poriadku, cíti mnoho občanov. Výsledkom nespokojnosti Britov bol Brexit.
 
 
Európska komisia požiadala EHSV, aby sa vyjadril k Bielej knihe, teda piatim scenárom, ktoré pripravila Európska komisia ako vývoj do roku 2025.
 
Scenár prvý: Pokračovanie v súčasnom smerovaní
Scenár druhý: Iba jednotný trh
Scenár tretí: Tí, ktorí chcú, robia viac
Scenár štvrtý: Menej, ale efektívnejšie
Scenár piaty: Oveľa viac spoločne
 
Slovensko, ako právoplatný člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, sa bude na diskusiách podieľať. Stretnutie k uvedeným scenárom sa uskutoční v utorok 23. mája 2017, pričom sa bude vychádzať z doručených návrhov a požiadaviek. Každá krajina, a teda aj Slovensko, má odpovedať na sedem otázok:
 
  1. Ktorý z piatich scenárov stanovených v Bielej knihe z Vášho pohľadu najviac zohľadňuje výzvy, ktorým čelí EÚ a prečo?
  2. Bolo by možné uvažovať o inom scenári alebo uprednostniť taký scenár, ktorý sa v tomto dokumente neuvádza? Ak áno, aký? Ako by sa podľa Vás mala posilniť dôvera v rámci EÚ?
  3. Je potrebné viacej zviditeľňovať Európsku úniu a lepšie o nej komunikovať? Ak áno, v akej forme?
  4. Sú príslušné politické oblasti dostatočne komplexné a názorné? Ako by ste hodnotili ich význam? Existuje nejaká dôležitá politická oblasť, ktorá sa v dokumente neuvádza, respektíve nie je dostatočne zdôraznená? Ak áno, ktorá, a prostredníctvom ktorého z piatich scenárov by sa najlepšie podporil jej rozvoj?
  5. Pokiaľ ide o „ďalšie kroky“, ako by sa mali pokračovať „diskusie o budúcnosti Európy v národných parlamentoch, mestách a regiónoch“? Akú úlohu by v rámci „ďalších krokov“ mala zohrávať organizovaná občianska spoločnosť a akým spôsobom?
  6. Aké sú Vaše hlavné očakávania v súvislosti s výsledkom konzultácie?
  7. Ako by občan mohol získať viac právomocí pri formovaní budúcnosti Európy?
 
V prípade, ak sa aj vy chcete vyjadriť k budúcnosti EÚ, Vaše návrhy či stanoviská posielajte na e-mail: [email protected].
 
V prílohe na stiahnutie nájdete Bielu knihu o budúcnosti Európy.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce