V predsedníctve Skupiny I Zamestnávatelia pokračuje Jacek Krawczyk

Európsky hospodársky a sociálny výbor tvoria členovia, ktorí sú menovaní národnými vládami na 5-ročné obdobie. To súčasné obdobie začalo v októbri 2015 a skončí sa v septembri 2020. V polovici tohto obdobia prebiehajú voľby na pozície predsedov skupín, sekcií či poradných komisií a ďalších.
 
 
Voľby do EHSV sa v tomto funkčnom období pri skupinách uskutočnili, z dôvodu personálnych zmien, skôr. Boli zvolení predsedovia troch skupín – skupiny I Zamestnávatelia, skupiny II Zamestnanci a skupiny III Iné záujmy, ako aj podpredsedníčka EHSV, kvestor a predsedovia sekcií.
 
Skupina I
 
Keďže SPPK nominovala na 5 ročné obdobie zástupkyňu do skupiny I Zamestnávatelia za poľnohospodárstvo (keďže v predchádzajúcom období mala SPPK zastúpenie za potravinárstvo), uvádzame výsledky volieb len pre Skupinu I a pozície, ktoré boli na zasadnutí Skupiny I volené.
 
Kandidáti na jednotlivé pozície
 
Kandidáti na predsedu Skupiny I
Jacek Krawczyk
Gonçalo Lobo Xavier
Henri Malosse
 
Kandidátka na podpredsedu EHSV (zodpovedné pozícia  za rozpočet)
Milena Angelova
 
Kandidáti na kvestora
Dimitris Dimitriadis
Antonello Pezzini
 
Kandidátka na predsedu sekcie SOC (sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo) Christa Schweng
 
Kandidáti na predsedu skupiny NAT (poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie)
Brendan Burns
Maurizio Reale
 
Kandidáti mali rovnaké časové obdobie na predstavenie svojich návrhov na ďalšie fungovanie EHSV, či rôznych sekcií. Každý kandidát tento čas využil na zhodnotenie predchádzajúceho obdobia a predstavili ich návrhy a vízie na ďalšie 2,5 ročné obdobie.
 
Zvolení kandidáti na obdobie od apríla 2018 do septembra 2020
 
Predsedom  Skupiny I sa stal nadpolovičnou väčšinou hlasov, pán Jacek Krawczyk z Poľska.
Podpredsedníčkou  EHSV, ktorá bude zodpovedná za rozpočet, sa stala pani Milena Angelova z Bulharska.
Kvestorom bol zvolený Dimitris Dimitriadis z Grécka.
Predsedníčkou  sekcie SOC (sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo) sa stala Christa Schweng z Rakúska.
Predsedom skupiny NAT (poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie), pre nás prioritnou, sa stal pán Maurizio Reale z Talianska, ktorý nahradí doterajšieho predsedu  pána Brendna Burnsa z Veľkej Británie.
 
Ďalšie pozície
Riadne voľby na ostatné pozície budú prebiehať v apríli 2018. O výsledkoch Vás budeme informovať. O jednu z pozícií sa bude uchádzať aj zástupkyňa SPPK.
 
Voľby na jednotlivé pozície sú dôležitou súčasťou fungujúcej demokracie. Volení zástupcovia sa častejšie stretávajú zo zástupcami európskych inštitúcií, kde majú  možnosť diskutovať a predkladať návrhy na riešenia problémov z rôznych oblastí nášho života.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN