Európsky hospodársky a sociálny výbor – Sekcia pre vonkajšie vzťahy REX


Kľúčovou činnosťou EHSV v Sekcii pre vonkajšie vzťahy (REX) je monitorovanie vonkajších činností EÚ prostredníctvom dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti v krajinách a regiónoch mimo EÚ, s ktorými má EÚ formálne vzťahy, a to najmä v kandidátskych krajinách a v EÚ susedstve. Sekcia sa aktívne riadi obchodnými a rozvojovými politikami EÚ.

Vonkajšie vzťahy EHSV sa vykonávajú najmä ako reakcia na mandáty prijaté prostredníctvom medzinárodných dohôd podpísaných EÚ s tretími krajinami alebo rozhodnutí prijatých na samitoch hláv štátov. Sekcia REX spolupracuje s krajinami AKT, krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, USA, Kanadou, euro-stredomorskými partnermi, Ukrajinou, Gruzínskom, Moldavskom, Tureckom, západným Balkánom, Ruskom, Čínou, Japonskom a Kóreou.


Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod sa riadi komplexnou zmesou globálnych pravidiel dohodnutých v rámci Svetovej obchodnej organizácie a bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. Dohody o voľnom obchode majú čoraz väčší vplyv na práva občanov. Podľa Lisabonskej zmluvy sa obchodná politika EÚ musí uskutočňovať v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie vrátane podpory právneho štátu, ľudských práv a trvalo udržateľného rozvoja.

Tento trend by mal byť hlavnou zásadou v obchodných rokovaniach EÚ av obchodných vzťahoch. Skutočnosť, že EHSV zosúlaďuje stanoviská a názory podnikov, pracovníkov, odborníkov, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalších dôležitých zainteresovaných strán, prispieva k skutočnej pridanej hodnote. Efektívne sa odovzdávajú názory občianskej spoločnosti a záujmových skupín medzinárodným tvorcom politík tak počas rokovaní, ako aj pri implementácii obchodných dohôd. Je zriadený nadväzujúci výbor pre medzinárodný obchod s cieľom zabezpečiť, aby občianska spoločnosť mala pri formulovaní obchodnej politiky EÚ slovo. EHSV riadi aj domáce poradné skupiny zriadené v rámci kapitol o obchodných a udržateľných rozvojoch obchodných dohôd EÚ "novej generácie". Tieto skupiny zložené zo zástupcov občianskej spoločnosti (z vnútra a mimo EHSV) sú zodpovedné za identifikáciu problémov spojených s obchodom a udržateľným rozvojom pri vykonávaní obchodnej dohody.


Transatlantické vzťahy

EÚ, USA a Kanada zdieľajú hodnoty demokracie, ľudských práv, hospodárskej a politickej slobody a majú prekrývajúce sa otázky zahraničnej politiky a bezpečnosti. USA a Kanada patria medzi hlavných obchodných partnerov EÚ a tiež sú partnermi pri formovaní medzinárodného právneho poriadku. Transatlantické vzťahy v súčasnosti prebiehajú v novom prostredí a čelia rastúcim výzvam. Zapojenie občianskej spoločnosti do tohto vzťahu zaručuje, že transatlantické vzťahy sú schopné reagovať na očakávania verejnosti a účinne prispievať k formovaniu vzájomne prospešnej spolupráce.

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) a dohoda o strategickom partnerstve boli podpísané 30. októbra 2016. EHSV sa snaží o neustálu účasť občianskej spoločnosti na vykonávaní týchto dohôd. Rokovania o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP) sú v súčasnosti nečinné. Rokovania TTIP však prispeli k posilneniu väzieb medzi občianskou spoločnosťou EÚ a USA a k definovaniu názorov občianskej spoločnosti na to, ako by sa mali pozerať budúce obchodné vzťahy medzi EÚ a USA. Transatlantický kontrolný výbor EHSV bol zriadený v septembri 2014 s mandátom na monitorovanie transatlantických vzťahov s občianskou spoločnosťou, na zabezpečenie pravidelného dialógu a konzultácií o otázkach týkajúcich sa vzťahov s USA a Kanadou.

 

Aktuálne stanoviská EHSV nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN